dongcong.net
 
 


102. Ví dụ cái đèn (Lc 8:16-18)

Biển Indônêsia vẫn được người tị nạn xem là vùng biển hiền hòa: vùng ven biển ít đá ngầm, cướp biển không bén mảng tới. Ngoài ra những chiếc nghe vượt biển vẫn thích trực chỉ Indônêsia vì hy vọng được cứu vớt thường cao hơn. Trong vùng biể này, ban ngày người vượt biển có thể thấy những cột khói cao, ban đêm thấy cả một vùng ánh sáng, đó là những cột khói và ánh sáng của những chiếc tàu khoan dầu rải rác trong vùng biển Indônêsia. Phát hiện được cột khói hay ánh sáng là biết mình đang gần đến bến bờ tự do.

Mỗi Kitô hữu phải là cột khói, là luồng sáng dẫn đến hy vọng. Chúa Giêsu nói đến điều ấy qua hình ảnh chiếc đèn đặt trên giá. Lý do hiện hữu của đèn là để soi sáng. Cũng vậy, lý do hiện hữu của kitô hữu phải giãi sáng niềm tin để người khác nhìn vào mà được dẫn đến chân lý và hy vọng. Bổn phận Kitô hữu là rao giảng Tin mừng, và rao giảng Tin mừng không phải là việc làm có tính cách nhiệm ý, nhưng là đòi hỏi tất yếu bao trùm cả cuộc sống kitô hữu.

Đề cập đến khủng hoảng hiện nay, Hồng y Ratzinger nói: "Việc chối đạo thời nay chính là loại bỏ chứng từ đức tin ra khỏi cuộc sống của kitô hữu, và trở lại với đức tin của đến quốc La mã thời xưa không phải là kết quả của hoạt động do Giáo Hội hoạch định, mà chính là thành quả chứng từ đức tin thể hiện qua chứng từ đức tin của kitô hữu và sự thông hiệp trong Giáo Hội".

Làm chứng cho đức tin trong cuộc sống hằng ngày, đó là cách rao giảng Tin mừng hùng biện nhất. Âm thầm với những bổn phận thường ngày, hiện diện giữa lògn xã hội, thinh lặng trong đau khổ tinh thần và thể xác, đó là lời rao giảng hùng hồn cho niềm tin. Biết bao người đang nhìn vào cuộc sống chúng ta để còn hy vọng tìm ra lẽ sống và ý nghĩa cho cuộc đời.

Xin Chúa giúp chúng ta ý thức nghĩa vụ ấy trong từng phút giây. Xin cho chúng ta luôn được là ánh sáng đem lại tin yêu và là muối đất làm cho đời tươi thắm.

Chân Lý

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)