dongcong.net
 
 


103. Bà con đích thực của Chúa (Lc 8:19-21)

Kể từ 1987, cuộc gặp gỡ liên tôn đều được tổ chức tại một nơi nào đó trên thế giới. Nếu có một nền hòa bình thế giới, thì hòa bình đó trước tiên phải là hòa bình giữa các tôn giáo, hay đúng hơn giữa những người có tôn giáo. Nếu tôn giáo nào cũng tốt, cũng dạy sống hòa thuận yêu thương, thì diễn hòa bình trước tiên phải là hòa bình giữa những người có niềm tin tôn giáo.

Vượt trên khác biệt của mầu áo và ghi thức tôn giáo, các đại diện tôn giáo đứng kề nhau trong cùng một tâm tình, một khát vọng. Đó là hình ảnh đẹp đẽ nhất trong gia đình nhân loại. Khác biệt nhưng vẫn có thể hòa hợp yêu thương nhau, đó là nền tảng thiết yếu của hòa bình. Bảo toàn những sắc thái riêng nhưng vẫn có thể gặp gỡ người khác, đo là thái độ của những ai yêu hòa bình thực sự.

Chúa Giêsu dường như không chú trọng đến nhãn hiệu của con người. Ngài đến với mọi người không trừ ai, từ người Biệt phái đến hạng thu thuế, tất cả đều có thể đến với Ngài, được Ngài nhìn với cái nhìn cảm thông, tha thứ. Điều quan trọng đối với Ngài không phải là tước hiệu con người đang có, mà chính là lòng thành của họ.

Tin mừng hôm nay cho thấy cách nhìn về con người của Chúa Giêsu. Khi tuyên bố: "Mẹ và anh em Ta là người lắng nghe và thực hành Lời Chúa", Chúa Giêsu không có ý chối bỏ liên hệ ruộc thịt đối với Mẹ Ngài và thân thuộc, nhưng muốn mọi người hiểu rằng mối liên hệ quan trọng nhất đối với Ngài là liên hệ đức tin. Bất cứ ai sống theo lời Ngài, người đó có liên hệ với Ngài. Ai càng sống lời Ngài, người đó càng kết hợp mật thiết với Ngài.

Chúng ta mang danh hiệu Kitô, phải chăng đó là bảo đảm cho phần rỗi? Chúng ta đọc thuộc lòng kinh kệ, phải chăng chúng ta đã là môn đệ đích thực của Chúa Kitô? Chúa Giêsu đã cảnh cáo: "Không phải ai nói: Lạy Chúa, lạy Chúa là sẽ được vào Nước Trời, mà chỉ những ai đi thực thi thánh ý Chúa". Dấu hiệu đích thực của môn đệ Chúa Kitô không phải là danh nghĩa đạo chúng ta đang có, mà thiết yếu phải là một đời sống thực thi lời Ngài, nghĩa là sống những đòi hỏi Tin mừng.

Chúa Giêsu sẽ nhận ra chúng ta là môn đệ Ngài, là anh em trong gia đình Ngài, không phải vì danh hiệu Kitô chúng ta đang có, mà vì những hoa trái lời Ngài được chúng ta làm trổ sinh trong cuộc sống. Hoa trái ấy chính là hành động của yêu thương, hòa bình, tha thứ, nhẫn nhục. Cuộc sống càng được dệt bằng những hành động ấy, quan hệ giữa chúng ta và Chúa Giêsu càng trở nên mật thiết hơn.

Xin Chúa cho chúng ta luôn tỉnh thức để nhận ra và yêu mến Ngài nơi tha nhân trong từng phút giây cuộc sống.

Chân Lý

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)