dongcong.net
 
 


11. Kinh Lạy Cha

Người con gái của Karl Mark có lần tâm sự với một người bạn: "Tôi lớn lên mà không hề biết đến bất cứ tôn giáo nào. Tôi không tin tưởng Thiên Chúa. Thế rồi tình cờ tôi đọc được một quyển sách trong đó có lời kinh khác lạ. Tôi đọc hết lời kinh ấy và tự nhủ: nếu quả thật Thiên Chúa của lời kinh đó hiện hữu, tôi nghĩ rằng tôi có thể tin Ngài được." Người bạn hỏi tôi biết đó là lời kinh nào, người con gái của Karl marx mới từ từ đọc lại Kinh Lạy Cha.

Kinh Lạy Cha mà Chúa Giêsu để lại là một mạc khải về Chúa Cha. Thiên Chúa của chúng ta không là Thiên Chúa xa vời hay nghiêm nghị, nhưng là Thiên Chúa gần gũi, thân mật đến độ chúng ta có thể gọi Ngài là Cha với tất cả trìu mến như một em bé gọi cha mình.

Tỏ lộ cho chúng ta một Thiên Chúa như người cha yêu thương, Chúa Giêsu cũng mạc khải chính chúng ta là ai. Phẩm giá của con người chính là được làm con Thiên Chúa, và bởi vì là con của cùng một Cha, nên chúng ta là anh em với nhau. Tình cha con và tình anh em được Chúa Giêsu mạc khải qua Kinh Lạy Cha.

Sống với Cha trong tình phó thác, sống với anh em trong tình bác ái. Kinh Lạy Cha do đó không chỉ là một mạc khải, mà còn là một đòi hỏi. Là người Do thái, lớn lên trong bầu khí Hội đường và Kinh thánh, các môn đệ Chúa Giêsu hẳn đã hơn một lần cầu nguyện như người Do thái, thế nhưng tại sao các ông lại thú nhận mình chưa biết cầu nguyện? Vì các ông chưa thấy đâu là tương quan đích thực giữa con người với Thiên Chúa, giữa con người với nhau. Có thể các ông đọc thuộc lòng Thánh vịnh, kinh kệ, nhưng có lẽ đó chỉ là công thức mà chưa đi vào tâm hồn, chưa diễn đạt qua hành động. Kinh Lạy Cha không phải là công thức dễ đọc. Nếu chúng ta đọc Kinh Lạy Cha mà lòng còn cưu mang hận thù, thì quả là chúng ta chưa biết cầu nguyện.

Xin Chúa dạy chúng ta cầu nguyện. Xin biến Kinh nguyện chúng ta thành hành động của tín thác, yêu thương. Xin biến cả đời chúng ta thành lời kinh đẹp lòng Cha trên trời.

Chân Lý

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)