dongcong.net
 
 


15. Dấu Yôna

Tâm thức con người thời đại chỉ tin những gì họ thấy và kiểm chứng được. Một phi hành gia Liên xô sau khi thám hiểm vũ trụ đã tuyên bố: "Tôi đã đi khắp vũ trụ, nhưng không thấy Thiên Chúa ở đâu cả."

Thấy được, sờ được, kiểm chứng được rồi mới tin, đó cũng chính là thái độ của những Biệt phái thời Chúa Giêsu. Mặc dù đã nghe và có lẽ đã chứng kiến nhiều phép lạ của Chúa Giêsu, nhưng những Biệt phái vẫn đòi một điềm lạ lớn hơn nữa để có thể tin. Chúa Giêsu không thỏa mãn một đòi hỏi như thế. Ý nghĩa của phép lạ không phải là đánh động con người bằng những sự kiện phi thường, mà là sự hoán cải đổi đời của con người. Phép lạ không tức khắc tạo niềm tin, nhưng là lời mời gọi con người đi vào một tương quan mới với Thiên Chúa. Do đó, qua những lần chữa bệnh, Chúa Giêsu muốn thể hiện lòng thương xót và tình yêu của Ngài, và đáp trả của con người chính là hoán cải, tin tưởng và đi vào tương quan với Thiên Chúa.

Chúa Giêsu đã không làm dấu lạ giật gân để thỏa mãn đòi hỏi của Biệt phái, nhưng Ngài nói đến hình ảnh tiên tri Yôna. Yôna đã không đến với dân Nivivê bằng những dấu lạ nào khác ngoài sự vâng phục của ông. Sự hiện diện và lời rao giảng của ông là một dấu lạ cho dân Nivivê, họ đã đọc được sứ điệp của Chúa qua chính sự vâng lời của vị tiên tri, Chúa Giêsu đã vâng lời và vâng lời cho đến chết, đó là dấu lạ cả thể mà Ngài muốn trao ban cho con người ở bất cứ thời đại nào.

Thiên Chúa vẫn tiếp tục làm phép lạ ở Lộ Đức, ở Fatima, và nhiều trung tâm hành hương khác, nhưng còn biết bao phép lạ âm thầm mà chỉ con mắt đức tin mới có thể nhận thấy được. Thiên Chúa vẫn tiép tục có mặt trong lịch sử nhân loại; mỗi biến cố, mỗi gặp gỡ đều là một phép lạ, bởi vì Thiên Chúa luôn có mặt trong đó; chúng ta cần phải có đôi mắt đức tin nhậy bén để có thể ngạc nhiên trước những cái nhỏ nhặt tầm thường nhất trong cuộc sống.

Thế nhưng, người kitô hữu chẳng những nhận ra phép lạ trong cuộc sống, mà còn được mời gọi để là một phép lạ cho người khác. Chúa Giêsu đã sống trọn kiếp người và đã trung thành đến chết, và ngay chính cái chết đó Thiên Chúa cũng có mặt để rồi cho Ngài sống lại. Sống trọn kiếp sống con người như Chúa Giêsu, sống yêu thương phục vụ, sống chấp nhận cho đến cùng, đó là phép lạ mà người tín hữu không ngừng được mời gọi để tiếp tục bày tỏ cho người khác. Một nụ cười, một ánh mắt cảm thông, mọt sự tha thứ, một bàn tay nâng đỡ, phải chăng đó không là những phép lạ mà lúc nào những người chung quanh cũng đang chờ đợi nơi chúng ta những môn đệ Đức Kitô.

Xin Chúa cho chúng ta luôn tỉnh thức để nhận ra những phép lạ của Ngài trong từng phút giây cuộc sống đồng thời cũng trở thành phép lạ cho những người chung quanh chúng ta.

Chân Lý

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)