dongcong.net
 
 


18. Sự hiểu biết đích thực

Gioan Brébeuf là vị tông đồ của dân da đỏ tk 17. Vào Dòng Tên, ngài muốn sống tận cùng nhân đức vâng lời. Khẩu hiệu của ngài là: "Tôi thà chịu nghiền thành bột hơn là vi phạm bất cứ một lề luật nào." Lời nói đó được ứng nghiệm trong cuộc tử đạo của ngài: trong sự tranh chấp giữa hai bộ lạc da đỏ, ngài đã bị xẻo từng thớ thịt, nhưng sự vâng lời của ngài không phải là sự vâng lời của một xác chết, vâng lời một cách mù quáng, mà là sự vâng lời được soi sáng bởi tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân. Chính vì tình yêu đối với con người, nhất là người nghèo hèn mà gnài đã dấn thân vào nếp sống lạc hậu man rợ của người da đỏ, ngài đã nên một với họ để có thể loan báo cho họ tình thương của Thiên Chúa.

Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đả phá tinh thần trưởng giả của những biệt phái. Họ tự nhận là những người lãnh đạo quần chúng, hướng đạo tinh thần, tuân giữ lề luật, nắm chìa khóa hiểu biết. Thế nhưng những hiểu biết và địa vị của họ chỉ là lớp sơn hào nhoáng. Thay vì phục vụ, hướng dẫn người khác, họ đã sử dụng sự hiểu biết để bắt người khắc phục vụ mình, dùng người khác vào những mục tiêu xấu của họ. Là kẻ dẫn đường sa lầy đã đành, mà những người được họ hướng dẫn cung phải bơ vơ lạc lõng.

Một triết gia Pháp đã nói, "Khoa học mà không có lương tri chỉ là sự huỷ hoại của tâm hồn." Lịch sử nhân loại đã đang chứng minh rằng biết bao bậc thông thái đã dùng sự hiểu biết uyên thâm của mình để huỷ hoại đồng loại và giết hại chính bản thân mình. Nhân loại ngày nay có lẽ đang đứng trước vực thảm và khoa học mở ra. Như một con thú vạn năng, nếu được thuần nhuyễn, khoa học là một trợ lực hữu hiệu cho con người. Nhưng nếu không được hướng dẫn, khoa học sẽ đưa con người đến chỗ huỷ diệt lẫn nhau. Ví dụ khoa học được ứng dụng trong các kỹ thuật chiến tranh, ngừa thai, phá thai.

Suy nghĩ về chức năng của khoa học, người kitô hữu được mời gọi ý thức hơn về một thứ hiểu biết khác đã được lãnh nhận như một ân ban, đó là hiểu biết của đức tin. Đây không phải chỉ là một trang bị cho cá nhân, mà còn là ánh sáng soi đường cho người khác, bởi vì người kitô hữu không sống cho mình, nhưng cho người khác, Đức tin là một ân ban để chia sẻ, càng chia sẻ, ân ban đức tin càng lớn mạnh.

Một cách nào đó, ai trong chúng ta cũng có trách nhiệm hướng dẫn kẻ khác. Trong ngày chung thẩm, Thiên Chúa sẽ hỏi chúng ta về trách nhiệm đối với người chung quanh. Cuộc sống hiện tại của chúng ta có sáng tỏ để người khác có thể nhận ra chân lý đức tin không? Suy nghĩ và hành động của chúng ta có thể hiện đủ những hiểu biết đức tin không? Trong cách cư xử hàng ngày, chúng ta có ý thức phải sống thế nào để kẻ khác nhìn vào mà ngợi khen Cha trên trời không?
Chúng ta hãy hướng về Đức Kitô là Đường là Sự Thật và là Sự Sống. Xin Ngài dẫn chúng ta đi trong chân lý, để đời chúng ta luôn được soi dẫn và cũng đuợc tỏa sáng đến những người chung quanh.

Chân Lý

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)