dongcong.net
 
 


19. Sống là chiến đấu

Sống là tìm kiếm, là tra vấn. Trước những tai ương đau khổ, chết chóc, con người thường đặt câu hỏi: tại sao?

Trong cuộc sống đức tin cũng thế, chúng ta không đắc thủ chân lý một lần cho tất cả, nhưng mãi mãi vẫn tra vấn, tìm kiếm. Một cách nào đó cuộc sống đức tin là một chiến đấu không ngừng mà một bên là chính Thiên Chúa. Cựu ước đã ghi lại cuộc chiến thâu đêm giữa Tổ phụ Yacob và Thiên thần. Yacob đã kiên trì đến cùng để được chúc lành của Thiên Chúa. Đó là hình ảnh cuộc sống đức tin. Phẩm giá của những người có niềm tin luôn đặt chúng ta trong tư thế tra vấn, tìm kiếm, đối thoại với Thiên Chúa không ngừng. Nếu cuộc chiến ấy diễn tiến dưới ánh sáng của mầu nhiệm Thiên Chúa trong đó con người được mời gọi tiếp tục tin tưởng phó thác, thì lúc đó phần thưởng là sự bình an sẽ đến với chúng ta.

"Các con đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác các con… Mọi sợi tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi." Chúa Giêsu đưa ra lời trấn an này vào giữa lúc các môn đệ Ngài nhận ra sự chống đối của Biệt phái đối với Chúa Giêsu. Theo Đức Kitô, người môn đệ đồng chịu số phận chống đối. Đó là chuyện đương nhiên, không thể có con đường nào khác. Ngay trong chính bản thân, những xâu xé, giằng co cũng là chuyện không thể tránh được. Thế nhưng Chúa Giêsu khuyên chúng ta hãy an tâm, bởi vì Thiên Chúa luôn ở bên chúng ta. Ngài không cất khỏi chúng ta những chống đối, đau khổ, sự chết. Ngài chỉ cho chúng ta thấy đâu là ý nghĩa của đau khổ, đâu là cùng đích cuộc đời.

Đang là đối tượng của chống đối, đang gặp khó khăn, thử thách, chúng ta hãy ngước nhìn lên Đấng luôn có mặt trong cuộc sống của chúng ta. Để trong mọi sự chúng ta luôn tin tưởng Ngài là gia nghiệp của chúng ta.

Chân Lý

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)