dongcong.net
 
 


20. Nhìn lại cuộc sống

Trong tập ký sự thời của Thập tự viễn chinh, người ta thấy câu chuyện sau: "Tại sao hòn đảo, có một ẩn sĩ sống trong một hang động. Sự khắc khổ và đạo hạnh của ông thu hút khách thập phương Công giáo, cũng như Hồi giáo. Bí quyét của ông rất đơn giản: Ông chia hang thành hai ngăn cách biệt. Một dành cho Chúa một cho Mảomat, và đáp ứng nhu cầu của khách tùy như họ là Công giáo hay Hồi giáo. Cứ thế, tín đồ cả hai tôn giáo đều quí mến ông. Nhưng một ngày nọ, đi qua hang động, một Thập tự quân bắt gặp ẩn sĩ đang phủ phục trước bàn thờ dành cho Mahommad, không tự chủ được vì thấy mình bị lừa gạt từ lâu, người Lính đã nhảy vào và giết chết vị ẩn sĩ.

Câu chuyện trên có thể gợi lên hai thứ ngăn kéo trong cuộc sống kitô hữu. Một dành cho nhà thờ, cho biểu dương tôn giáo, và một hoàn toàn xa lạ, có khi đối nghịch với những gì chúng ta tuyên xưng. Cuộc sống hai mặt ấy một cách nào đó cũng là chối từ Thiên Chúa.

Trong Cựu ước, qua miệng các tiên tri, Thiên Chúa đã quở trách Dân riêng chỉ thờ Ngài ngoài môi miệng mà lòng thì xa Ngài. Khi chịu đóng đinh Thập giá, Chúa Giêsu đã xin Cha tha cho những kẻ không biết việc chúng làm. Nhưng xem chừng Ngài lại tỏ ra gay gắt với những kẻ giả hình, lời nói không đi đôi với việc làm.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại cuộc sống. Ngày nay những cuộc bách hại đạo công khai không còn, nhưng những khó khăn mọi mặt mà người kitô hữu đang trải qua cũng đủ để họ tuyên xưng đức tin đến mức tử đạo. Ngược lại, khước từ sống theo những cam kết đức tin cũng là một hình thức cụ thể, khi đóng khung đức tin vào những việc đạo đức làm vì thói quen, khi không nhận ra tình yêu quan phong của Thiên Chúa.

Cuộc sống tại thế là một chuỗi những tập sự cho cuộc sống thiên đàng. Nếu không luyện tập để nhận ra Chúa trong cuộc sống này, chúng ta cũng không thể nhận ra Ngài trong cuộc sống mai hậu.

Chân Lý

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)