dongcong.net
 
 


32. Chống Lại Quyền Lực Ma Quỉ Mc 3:7-12

Trong truyện thánh Antôn tu hành có kể rằng: một ngày kia ma quỉ than phiền với thánh nhân: "Tại sao các đan sĩ của ông và những người Công Giáo cứ chiến đấu dữ dằn với tôi như vậy?"

Thánh nhân trả lời: "Ngươi có lý lắm, nhưng tại sao ngươi cứ cám dỗ họ?"

Ma quỉ đáp: "Đâu có phải tại tôi cám dỗ họ, nhưng chính những đam mê của lòng họ thúc đẩy họ làm điều ác đấy chứ, tôi chỉ đứng ngoài lấy quạt thổi cho nó cháy to lên, ngay cả các nhân đức cũng vậy. Quyền năng của tôi từ lâu đã bị chế ngự, bởi người thống trị thế giới ngày nay đâu phải là tôi, nhưng là Chúa Kitô."

Chữa trị bệnh tật và xua trừ ma quỉ là dấu chỉ Nước Chúa hiển trị. Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy Chúa Giêsu đi đến đâu là quyền năng của Ngài có sức chữa lành đến đó, và sức mạnh của Ngài thông ban sự sống chứ không tiêu diệt hay làm hại.

Ngày nay Chúa Giêsu vẫn còn tiếp tục hiện diện và hoạt động qua Giáo Hội. Mỗi Kitô hữu đều có sứ mệnh rao giảng Tin Mừng, tiêu diệt mầm mống tội lỗi, chống lại quyền lực ma quỉ đang làm mê hoặc nhiều người đi vào con đường lầm lạc.

Cuộc chiến chống lại kẻ thù là ma quỉ thuộc về đời sống người Kitô hữu. Tất cả lực lượng chống đối của ma quỉ sẽ trở nên vô hiệu nếu mỗi người thực sự là chiến sĩ của Chúa Kitô.

Là chiến sĩ dưới cờ của Chúa Kitô, chúng ta cần phải nỗ lực không ngừng để cùng với Chúa Kitô và theo hiệu lệnh của Ngài mà can trường chống lại ảnh hưởng của quyền lực ma quỉ trên bản thân chúng ta. Đồng thời chúng ta cũng được mời gọi cùng với Chúa Kitô hoạt động để tiêu diệt sức trấn áp của thần dữ nơi anh chị em chúng ta và trên toàn thế giới.

Chân Lý

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)