dongcong.net
 
 


35. Đặt Tin Tưởng Nơi Chúa Mc 3:20-30

Theo truyền thuyết, tại Palestine xưa có rất nhiều pháp sư, họ dùng cây cỏ kèm theo các câu thần chú để trừ quỉ. Sự kiện này bắt nguồn từ vua Salomon là người đã cho du nhập vào trong nước một số nghi lễ ngoại giáo. Và vì đã có một số trường hợp trừ quỉ, cho nên chẳng là gì khi một số ký lục từ Giêrusalem đã cho rằng Chúa Giêsu đã nhờ đầu mục ma quỉ mà trừ quỉ như được thuật lại trong Tin Mừng hôm nay.

Chúa Giêsu đã nhân cơ hội này để mạc khải về Nước Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa đã đến và trong nước này có bóng dáng của ma quỉ. Một Phêrô vừa được khen thưởng vì đã tuyên xưng đúng tước hiệu Đức Kitô thì lập tức bị khiển trách là Satan khi ông muốn cản ngăn không cho Ngài lên Giêrusalem chịu khổ nạn.

Chúa Giêsu đã chiến thắng ma quỉ và tội lỗi, đồng thời Ngài cũng đòi hỏi những kẻ theo Ngài một thái độ dứt khoát. Hình ảnh một người mạnh canh giữ nhà mình, là lời mời gọi đặt tin tưởng vào Ngài, bởi vì tìm một người mạnh để canh giữ nhà mình được an toàn thì có ai bằng Thiên Chúa, tìm một nơi ẩn náu trước những tấn công của kẻ thù thì có đâu vững chắc bằng núp dưới cánh tay Ngài.

Trong kinh Lạy Cha, Chúa đã dạy các môn đệ cầu xin cho khỏi sa chước cám dỗ. Cám dỗ là thứ vũ khí Satan dùng để đánh bại con người. Chính Chúa Giêsu cũng đã bị cám dỗ không phải một lần, mà là ba lần, nhưng Ngài đã chiến thắng nhờ lời Chúa Do đó, cho dù ma quỉ có như sư tử rảo quanh tìm mồi cắn xé, chúng ta cũng không phải lo sợ, nếu chúng ta biết kiên trì trong đức tin và sống kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa.

Chân Lý

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)