dongcong.net
 
 


40. Sóng Gió Yên Lặng Mc 4:35-40

Một đại chủng sinh Pháp, sau thế chiến thứ hai là một thành viên tích cực trong phong trào Thanh Lao Công. Anh rất nhiệt thành giúp đỡ nhiều thanh niên trong cuộc sống đạo và sự dấn thân của họ. Anh đã hoàn toàn tận hiến cho Thiên Chúa, và chức linh mục là điều mơ ước nhất của anh. Nhưng Thiên Chúa đã thử thách tình yêu của anh: trong khi trọ tại một gia đình Công Giáo nọ, anh đã phải lòng người con gái của gia đình này. Cơn bão nổi lên trong anh: anh đã giằng co giữa lý tưởng linh mục và sự tốt đẹp của đời sống gia đình. Nhờ bền tâm cầu nguyện và lòng quảng đại, anh đã chiến thắng và đã trọn vẹn dấn thân cho Chúa Kitô và phục vụ Giáo Hội.

Bài Tin Mừng hôm nay có thể áp dụng cho Giáo Hội đang gặp thử thách, sóng gió, nhưng cũng có thể áp dụng cho mỗi người đang nỗ lực trong hành trình về quê trời. Chúa Giêsu biết rõ thế nào cơn bão cũng xảy đến nhưng Ngài vẫn ra lệnh cho các ông ra khơi. Ngài cũng làm như vậy để thử thách đức tin và lòng cậy trông của chúng ta. Những cơn bão đó có thể là những xao động của tình dục, có thể là những gian nan, đau khổ trong cuộc sống. Điều Chúa mong đợi nơi chúng ta là đức tin vào quyền năng của Chúa, cậy trông vào sự hiện diện của Chúa: "Thầy ở với các con mọi ngày cho đến tận thế". Qua sóng gió thử thách, Chúa muốn rèn luyện cho đức tin của chúng ta được trưởng thành, một đức tin không dựa trên tình cảm nông nổi, nhưng trên tảng đá vững chắc là chính Ngài. Nhờ đó chúng ta sẽ luôn an bình tiến thẳng về bến bờ hạnh phúc.

Chân Lý

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)