dongcong.net
 
 


44. Chúa Sai 12 Tông Đồ (Mc: 6:6-13)

Một số ký giả rất ái mộ cuộc sống của Mẹ Têrêxa Calcutta. Có người đã đặt câu hỏi: "Mẹ nghĩ gĩ khi người ta xem mẹ như một vị thánh sống?" Mẹ Têrêxa đã bình tĩnh lợi dụng cơ hội để nói về sự thánh thiện như sau: "Nên thánh, đó chỉ là bổn phận của tôi mà thôi".

"Các con hãy nên trọn lành như Cha các con, Đấng ngự trên trời". Đó không phải là một lý tưởng, mà là một mệnh lệnh Chúa Giêsu đề ra cho tất cả những ai muốn làm môn đệ Ngài. Chọn một số môn đệ làm cột trụ Giáo Hội mà Ngài sẽ thiết lập và sai nhiều môn đệ khác ra đi loan báo Tin Mừng. Chúa Giêsu đưa ra một điều kiện tiên quyết cho các ông, đó là phải sống thánh thiện. Để có thể ra đi loan báo Tin Mừng, các môn đệ phải chia sẻ cuộc sống của Ngài, đi theo Ngài từng bước với sức mạnh duy nhất là tín thác tuyệt đối vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa.

Mệnh lệnh ra đi được thánh Marcô ghi lại trong Tin Mừng hôm nay là một đòi hỏi tất yếu của cuộc sống từ bỏ, siêu thoát mà Chúa Giêsu không ngừng đòi hỏi các môn đệ. Các ông phải ra đi, không mang gì ngoài cây gậy, không mang bị, không mang bánh, không mang tiền trong túi, chân đi dép và không mặc hai áo, đi đến đâu người ta tiếp đón thì ở lại, người ta không tiếp đón thì tiếp tục ra đi.

Những lời căn dặn trên đây của Chúa Giêsu là một quảng diễn cụ thể của một nhân đức nền tảng trong Kitô giáo, đó là sự khó nghèo: "Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó". Đó là điều kiện cơ bản nhất trong Hiến Chương Nước Trời. Không phải vì bắt buộc hay do hoàn cảnh đưa đẩy mà Chúa Giêsu đã sống cuộc sống khó nghèo. Chính Ngài đã chọn lựa sống khó nghèo. Sự khó nghèo của Ngài thật là một thể hiện chính Tin Mừng mà Ngài loan báo.

Thật thế, sự trần trụi là tình trạng nguyên thủy của ông bà Nguyên Tổ, đó là hình ảnh của sự khó nghèo đích thực của con người, bởi vì chính trong tình trạng ấy mà ông bà Nguyên Tổ đã sống trọn vẹn cho Thiên Chúa và cho nhau.

Qua cuộc sống khó nghèo của Ngài, Chúa Giêsu thực sự đề ra một mẫu người mới cho nhân loại. Ngài tái lập con người trong tình trạng nguyên thủy, trong đó con người thuộc trọn về Thiên Chúa và sống cho nhau. Khó nghèo là tên gọi của thánh thiện, bởi vì nên thánh là thuộc trọn về Chúa và sống trọn cho tha nhân, và đó là ơn gọi đích thực của con người.

Thế giới có lẽ chỉ thay đổi được bộ mặt khi con người sống đúng theo ơn gọi của mình. Lénine đã có lần nói về thánh Phanxicô Assisi: "Để có thể thay đổi được bộ mặt thế giới có lẽ chỉ cần 10 con người như thế".

Xã hội và đất nước chúng ta đang cần có những con người như thế. Chúng takhông thể loan Tin Mừng bằng môi miệng, mà phải bằng cả cuộc sống rập theo gương Chúa Kitô. Tin Mừng chúng ta loan báo sẽ trở thành vô nghĩa nếu nó không được thể hiện trong cuộc sống chúng ta.

Xin cho Tin Mừng của Chúa thấm nhập cuộc sống chúng ta và biến chúng ta thành Tin Mừng sống động cho mọi người.

Chân Lý

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)