dongcong.net
 
 


48. Sống Đạo Đích Thực (Mc 7:1-13)

Có lần một họa sĩ đã hỏi một danh họa Trung Hoa: "Vẽ người dễ hay vẽ quỉ dễ?" Nhà danh họa liền trả lời: "Vẽ quỉ dễ, khó nhất là vẽ người". Câu trả lời này không chỉ có giá trị trong hội họa, mà còn đúng cho mọi nghệ thuật. Vẽ cho đúng con người, hiểu tường tận về con người là một việc thiên nan vạn nam. Chính vì thế trong khi khoa học tự nhiên mỗi ngày một tiến về phía trước, thì khoa học nhân văn vẫn loay hoay với những câu hỏi muôn thuở, như con người là ai? con người sinh ra để làm gì? con người sẽ đi về đâu? Có lúc người ta tưởng đã tìm ra được những lời giải đáp từ đó đặt ra những kế hoạch khổng lồ. Thế nhưng những giải đáp ấy, những kế hoạch ấy rốt cuộc chỉ đem lại tang thương cho hàng triệu sinh linh. Những kẻ ngông cuồng biết rằng vẽ người quá khó nên đã biến người thành quỉ cho dễ xoay sở với đời.

Vẽ người tức là trả lời cho những c âu hỏi muôn thuở về con người quả là điều vượt khả năng con người. Tự sức mình, con người không thể nắm bắt được mầu nhiệm của chính mình. Tin Mừng hôm nay cho thấy cái loay hoay quanh quẩn của những Biệt Phái và Luật Sĩ trong cố gắng lý giải và sống mầu nhiệm của con người. Con đường giải thoát mà họ đề ra gồm một chuỗi những nghi thức do tiền nhân để lại: họ muốn xác tín và rao giảng rằng phải trung thành tuân giữ những tập tục ấy thì đương nhiên được cứu thoát. Tựu trung đó là con đường giải thoát không cần chính ơn giải thoát của Thiên Chúa, con người muốn đi tìm sự sống và hạnh phúc bên ngoài Thiên Chúa.

Những Biệt Phái và Luật Sĩ là một phản ảnh của chính con người Ađam. Quả thật, t rái cấm mà Nguyên Tổ chúng ta đã ăn chính là muốn trở thành Thiên Chúa, nghĩa là thoát khỏi sự lệ thuộc Thiên Chúa. Nguyên Tổ đã muốn tự quyết định về điều thiện và điều ác, mà không cần một sự chỉ đạo nào của Thiên Chúa. Nói khác đi, Nguyên Tổ đã muốn tạo ra một hệ thống luân lý hoàn toàn độc lập với Thiên Chúa. Đó chính là thảm trạng không ngừng được lặp lại trong lịch sử nhân loại. Cơn cám dỗ triền miên của con người chính là muốn sống không cần Thiên Chúa, muốn tự cứu lấy mình bằng phương thế do mình tạo ra.

Chúa Giêsu đã đến để vẽ chân dung đích thực của con người. Chỉ có Ngài mới có thể nói cho con người biết nó là ai? nó sống để làm gì? nó sẽ đi về đâu? nó phải sống thế nào? Qua cuộc sống, lời giảng dạy, và nhất là cái chết của Ngài, Chúa Giêsu đã tỏ cho con người thấy rằng sống đích thực là sống cho Thiên Chúa. Duy chỉ mình Thiên Chúa mới là Đấng cứu độ con người. Sống đích thực đối với con người chính là sống theo ý Thiên Chúa. Đó là chân lý cốt lõi của niềm tin Kitô chúng ta. Cơn cám dỗ của Nguyên Tổ, cách sống hời hợt của các Biệt Phái thời Chúa Giêsu có lẽ vẫn luôn rình rập chúng ta. Chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ duy nhất, nhưng trong thực tế cách sống đạo của chúng ta có lẽ vẫn còn bám vào những phù phiếm bên ngoài. Sống đạo hình thức, sống đạo giả hình là một chối bỏ Chúa, là đi tìm ơn cứu độ bên ngoài Thiên Chúa.

Xin Chúa ban cho chúng ta ơn trở về đích thực. Xin lời Ngài hướng dẫn và tác động để chúng ta biết can đảm sống trung thực với niềm tin của chúng ta.

Chân Lý

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)