dongcong.net
 
 


51. Nói Lời Chân Lý (Mc 7:31-37)

Trình thuật phép lạ chữa lành người câm điếc trong Tin Mừng hôm nay gợi lại cho chúng ta nhiều trình thuật Cựu Ước về việc Thiên Chúa chọn một số người làm ngôn sứ của Ngài. Trước khi trở thành ngôn sứ, một số nhân vật nổi tiếng trong Cựu Ước đã có những khuyết tật về miệng lưỡi: khi được trao cho sứ mệnh giải phóng dân Do Thái khỏi ách nô lệ Ai Cập, Môsê đã thú nhận mình có tật nói ngọng; Isaia và Giêrêmia cũng đã run sợ và muốn thoái thác vì nhận mình là kẻ không biết nói năng lưu loát.

Tất cả những trình thuật trên đều nhằm nêu bật rằng tự sức mình các ngôn sứ không thể lên tiếng nói, nhưng các ngài nhận lãnh từ Thiên Chúa những lời để truyền đạt cho người khác. Ngoài ra, lời của Thiên Chúa được các ngôn sứ loan báo cũng là dấu chỉ lòng của ơn cứu độ; dấu chân của các ngài đánh dấu lòng ưu ái của Thiên Chúa. Trái lại, khi các ngài yên lặng, thì đó là dấu của sự trừng phạt của Thiên Chúa, sự yên lặng đó gắn liền với thái độ thiếu lòng tin.

Chính trong cái phông Cựu Ước trên đây mà thánh Marcô đã ghi lại phép lạ chữa lành một người câm điếc, qua đó tác giả muốn nêu bật rằng lời nói là một trong những phạm trù cơ bản của niềm tin. Có niềm tin chính là mở rộng tâm hồn đón nhận lời Chúa và sống đức tin là mở rộng miệng lưỡi công bố lời Chúa cho mọi người.

Sức sống của một Giáo Hội được đánh giá qua chính hoạt động công bố lời Chúa. Khi chọn Đức Gioan Phaolô II là người của năm 1994, tạp chí Time đã viết: "Trong một năm có quá nhiều người than phiền về sự suy đồi luân lý hoặc tìm cách biện minh cho hành động xấu thì Đức Gioan Phaolô II đã cổ võ một cuộc sống tốt đẹp và thúc đẩy thế giới sống theo như thế". Giáo Hội luôn được trọng nể khi đóng trọng vai trò tiên tri của mình. Một Giáo Hội còn lên tiếng nói là một Giáo Hội sống động. Tại một số nơi trên thế giới, người ta muốn làm cho Giáo Hội câm lặng, muốn biến Giáo Hội thành Giáo Hội thầm lặng. Thật ra, không có Giáo Hội thầm lặng, nhưng chỉ có những con người vì sợ hãi mà trở nên câm lặng hoặc vì sợ hãi mà phải nói những lời dối trá.

Xin Chúa mở trí lòng chúng ta để biết lắng nghe lời Ngài trong mọi tình huống cuộc sống. Xin Ngài mở miệng lưỡi chúng ta và ban cho chúng ta can đảm nói lên những lời chân lý. Xin Ngài mở rộng quả tim và đôi tay chúng ta để luôn sống quảng đại và trở thành lời của yêu thương.

Chân Lý

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)