dongcong.net
 
 


52. Phép Lạ Của Tình Yêu (Mc 8:1-10)

Đến Lộ Đức, người ta hiểu ngay tại sao ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại đây đã được chọn làm ngày quốc tế bệnh nhân. Thật thế, quang cảnh dễ làm cho mọi người xúc động tại trung tâm hành hương thời danh này chính là sự hiện diện của các bệnh nhân. Người ta hông những bị đánh động bởi lòng tin của các bệnh nhân, của thân nhân họ, mà còn cảm phục vì lòng quảng đại phục vụ của những người tình nguyện lo cho các bệnh nhân tại đây nữa.

Ngày quốc tế bệnh nhân được thiết lập không những để mời gọi tín hữu tỏ tình liên đới với những ai đang đau khổ về thể xác và tâm hồn, mà còn nhắc nhở họ về một trong các mầu nhiệm cơ bản nhất của niềm tin Kitô giáo, đó là mầu nhiệm đau khổ. Đau khổ không những là một mầu nhiệm, vì mãi mãi không bao giờ hết đau khổ trên mặt đất này.

Kitô giáo không mang lại một câu giải đáp trọn vẹn cho mầu nhiệm đau khổ. Tuy nhiên, trong ánh sáng mạc khải, Kitô giáo mời gọi con người chiêm ngắm Chúa Kitô để sống mầu nhiệm đau khổ một cách có ý nghĩa. Chúa Giêsu đã không đến để nói với con người tại sao con người phải đau khổ, Ngài cũng không đến cất khỏi nhân loại sức nặng của đau khổ mà bệnh tật là một hình thức chủ yếu. Trong ba năm sống công khai, một trong những hoạt động chính của Ngài là chữa lành bệnh tật và ngay cả làm cho kẻ chết sống lại. Với quyền năng của một Thiên Chúa, Ngài chỉ dần nói một lời hoặc vung đũa thần của Ngài thì mọi bệnh tật sẽ bị quét sạch khỏi mặt đất và nhân loại sẽ không còn đói khát nữa.

Thế nhưng, Chúa Giêsu đã không cư xử như một phù thủy. Trình thuật hóa bánh ra nhiều được ghi lại trong Tin Mừng hôm nay hẳn không có chủ ý trình bày một Chúa Giêsu với một quyền năng vô song, mà đúng hơn một Chúa Giêsu với một trái tim nhạy cảm trước đau khổ của con người. Phép lạ Ngài thực hiện cũng không đơn thuần là thể hiện của quyền năng Ngài, mà là kết hợp của một quyền năng đầy yêu thương của Ngài với sự cộng tác của con người, Chúa Giêsu đã không phán một lời để có bánh và cá, nhưng đã nhân ra nhiều từ 7 chiếc bánh và mấy con cá của các môn đệ.

Thiên Chúa vẫn tiếp tục làm phép lạ, bởi vì Ngài là Tình Yêu, nên phép lạ cũng thiết yếu là một thể hiện của tình yêu, một lời mời gọi chia sẻ và làm chứng cho tình yêu. Chỉ có tình yêu mới có thể giúp con người sống mầu nhiệm đau khổ một cách có ý nghĩa. Tính cách bất toàn của thế giới được Thiên Chúa tạo dựng hẳn phải là thể hiện của chính tình yêu Thiên Chúa. Bệnh tật, đau khổ và những bất toàn của thân phận con người là một thách đố của tình yêu. Thiên Chúa dường như để lại một công trình bỏ dở để cho con người đóng góp phần của mình và như thế phép lạ được thực hiện, phép lạ ấy chính là phép lạ của tình yêu.

Giữa những đau khổ thể xác và tinh thần mà vẫn tìm ra được ý nghĩa của cuộc sống, giữa những đau khổ mà vẫn tiếp tục tin tưởng phó thác, nhất là khi những đau khổ của kẻ khác luôn khơi dậy trong chúng ta niềm cảm thông và những cử chỉ cụ thể của tình liên đới, thì đó là phép lạ của tình yêu mà Thiên Chúa vẫn tiếp tục thực hiện trong nhân loại. Đó là những chiếc bánh và những con cá mà Thiên Chúa đang cần đến để tiếp tục nuôi sống nhân loại.

Chân Lý

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)