dongcong.net
 
 


57. Tình Yêu Và Đau Khổ (Mc 8:34-39)

Thánh Phanxicô Assisiô sứ giả hòa bình cũng được gọi là Phanxicô năm dấu, nghĩa là người được Chúa Giêsu in trên thân thể năm dấu đinh cuộc tử nạn của Ngài.

Yêu chuộng hòa bình, thánh Phanxicô cũng yêu chuộng cuộc tử nạn của Chúa Giêsu một cách đặc biệt. Ngọn lửa yêu mến đối với Chúa Giêsu chịu treo trên Thập Giá đã bừng cháy mãnh liệt từ lúc ngài vào nhà nguyện thánh Đamianô. Vị sứ giả của hòa bình đã cầu nguyện và chỉ xin một điều duy nhất là được biết yêu thương.

Nhìn lên Thập Giá, lắng nghe tiếng Chúa, Phanxicô bỗng hiểu rằng yêu thương đích thực chính là nên giống Chúa Giêsu trên Thập Giá. Chúa Giêsu đã đáp trả khát vọng của Phanxicô đến độ đã in năm dấu vết tử nạn của Ngài trên thân thể thánh nhân.

Thập giá, đau khổ chỉ có giá trị khi nó biểu hiện của tình yêu đối với Đức Kitô. Tin Mừng hôm nay nhắc lại chân lý ấy. Sau khi Phêrô đại diện các Tông Đồ tuyên xưng Ngài là Đức Kitô, Chúa Giêsu đã xác định ý nghĩa của danh xưng ấy. Ngài chỉ là Đức Kitô, bởi vì Ngài sẽ bị treo trên Thập Giá. Do đó, tuyên xưng Ngài là Đức Kitô cũng có nghĩa là đi theo con đường Thập Giá. Đó là tư cách người môn đệ Đức Kitô: "Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá theo Ta".

Thập giá đau khổ mãi mãi vẫn là một mầu nhiệm đối với con người. Chúa Giêsu đã không nói gì về nguồn gốc của đau khổ, Ngài chỉ nhận lấy đau khổ và chiếu dọi yêu thương vào đau khổ, đồng thời mời gọi chúng ta chấp nhận đau khổ như con đường giải thoát. Không có yêu thương thì đau khổ vẫn luôn là một sức nặng đè bẹp con người, nhưng có yêu thương thì đau khổ trở nên có ý nghĩa và là biểu tượng của yêu thương.

Như mỗi người chúng ta, Chúa Giêsu cũng sợ hãi đau khổ. Ngài cũng đã từng xin khỏi uống chén đắng, thế nhưng để thế gian biết Ngài yêu mến Chúa Cha. Ngài đã chấp nhận uống cạn chén đắng.

"Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá theo Ta". Lời của Chúa đến với chúng ta ngay lúc đau khổ đang chồng chất trên mỗi người chúng ta. Mỗi người một đôi vai, mỗi ngày vác một thập giá, ai trong chúng ta cũng có thập giá để vác, có đau khổ để chịu đựng. Chúng ta hãy nhìn lên Thập Giá cứu độ, chỉ tiếng gọi yêu thương từ Thập Giá mới có thể chiếu dọi ánh sáng vào từng nỗi đớn đau của chúng ta.

"Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá theo Ta". Chúa Giêsu không bảo chúng ta ôm lấy thập giá để bất động tại chỗ, nhưng để bước theo Ngài lên đỉnh Núi Sọ. Không có Đức Kitô, không bước theo Ngài, thập giá mãi mãi vẫn chỉ là sức mạnh đè bẹp. Nhưng với Đức Kitô, trong tình yêu của Ngài, thập giá sẽ trở thành con đường dẫn đến vinh quang, đau khổ sẽ trở thành biểu tượng tình yêu.

Thánh Augustinô đã nói: "Hãy yêu và làm tất cả những gì bạn muốn". Hãy yêu thương để biến trái đắng thành mật ngọt, đau khổ thành niềm vui. Hãy yêu thương để làm nhẹ đau khổ cho người khác. Hãy yêu thương để không trở thành gánh nặng cho người khác. Và cùng với thánh Phaolô, trong mọi sự, chúng ta hãy tuyên xưng: "Tôi chỉ biết có Đức Kitô và là Đức Kitô chịu đóng đinh Thập Giá".

Chân Lý

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)