dongcong.net
 
 


60. Báo Thương Khó Lần Nhất (Mc 9:30-37)

Có một khu rừng nọ, hằng năm, cứ mỗi độ xuân về, khi tiết trời trở nên ấm áp, muôn hoa khoe sắc và muôn thú khắp nơi tụ về, đó cũng là lúc một số cây già cỗi phải từ giã khu rừng. Năm nay có ba cây như thế phải từ giã rừng để được sử dụng và phục vụ con người.

Trước đó, ba cây đã cùng nhau nguyện ước và hy vọng lời cầu của chúng được thực hiện. Cây thứ nhất ước rằng mình sẽ trở nên một thành phần trong cung điện nhà vua, một nơi thường được nghe những lời trầm trồ khen ngợi của nhiều người. Cây thứ hai ước rằng mình sẽ trở thành con tàu viễn dương để được trông thấy mói cảnh lạ trên thế gian. Còn cây thứ ba chẳng muốn gì hơn là được trở nên dấu chỉ vinh quang cho Thiên Chúa.

Tất cả ước nguyện của ba cây cổ thụ đều đạt mong muốn, trong đó cây thứ ba đã trở thành dấu chỉ vinh quang Thiên Chúa, đó là cây Thập Giá đứng sừng sững trên đồi cao.

Cách đây 2,000 năm, Thập Giá của Đức Kitô đã được trồng trên đồi Canvê. Thập Giá là dấu chỉ vinh quang ThiênC húa, vì Thập Giá dẫn tới vinh quang Phục Sinh. Khi vác Thập Giá, Chúa Giêsu đã thể hiện trọn vẹn ý nghĩa của phục vụ, phục vụ đến quên mình. Thập giá tuy là hình phạt tủi nhục nhất mà đế quốc La Mã dành cho những phạm nhân của nước bị trị, và người Do Thái bấy giờ đã lấy hình phạt thập giá dành cho những kẻ thấp hèn trong xã hội, nhưng với Chúa Giêsu, thập giá đã trở thành phương tiện cho con người đạt tới ơn cứu độ.

Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu đã tuyên bố cho các môn đệ về cái chết của Ngài, nhưng các môn đệ đã không hiểu, vì trong tâm tưởng các ông, Đấng Cứu Thế sẽ là Đấng giải phóng Israel khỏi ách ngoại bang và thiết lập một vương quốc, trong đó họ sẽ chiếm được địa vị cao.

Nhưng Chúa Giêsu đã không để cho các môn đệ đi vào sự sai lầm ấy. Ngài muốn đưa các ông vào con đường mà Ngài sẽ đi, con đường xem ra trái nghịch với ước muốn, toan tính của nhân loại: con đường của phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc nhiều người. Đối với Ngài, người đứng đầu không phải là người được phục vụ, mà là người phục vụ kẻ khác, phục vụ cho đến chết vì yêu thương.
Qua những công việc nhỏ bé, âm thầm hằng ngày, xin cho cuộc đời chúng ta luôn là dấu chỉ của yêu thương, phục vụ vì vinh quang của Thiên Chúa.

Chân Lý

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)