dongcong.net
 
 


61. Tinh Thần Hợp Tác (Mc 9:38-40)

Nhiều người trong chúng ta đã nghe biết về Walt Disney qua các bộ phim hoạt họa, nhưng có lẽ chẳng mấy ai biết đến Roy, dù rằng hai anh em ông đã gắn bó làm chung với nhau, mỗi người có một biệt tài và họ đã sớm nhận ra tài năng của nhau. Walt là một họa sĩ, còn Roy là một doanh nhân. Họ phân công: Roy lo sản xuất và tiêu thụ, còn Walt thì tập trung sáng tác. Có lần Roy thổ lộ: "Công việc của tôi chỉ là giúp đỡ chú Walt làm những gì chú ấy muốn". Nhờ sự hợp tác chặt chẽ này, hai anh em đã tạo lập được sự nghiệp lớn lao.

Nhận ra người khác có tài là việc ai cũng có thể làm, nhưng thành thật công nhận tài năng người khác và cùng cộng tác với họ lại là điều không dễ thực hiện.

Các môn đệ Chúa Giêsu cũng không qua được cửa ải thường tình này. Họ khám phá ra có người nhân danh ChúaGiêsu để trừ quỉ, nhưng người này lại không thuộc nhóm của họ, thế là họ ngăn cấm y. Chúa Giêsu trả lời: "Ai không chống đối các con là ủng hộ các con".

Phức tạp, đa dạng là nét đặc trưng trong vương quốc của Chúa Giêsu. 12 cột trụ đầu tiên là một tập hợp nhiều thành phần trong xã hội, và cũng trong các cộng đoàn sơ khởi xuất hiện nhiều khuôn mặt dị biệt: người thì có thể nói tiếng lạ, kẻ có biệt tài rao giảng, người khác nữa được ơn nói tiên tri... nhưng tất cả đều hợp nhất trong cùng một Thánh Thần.

Nhu cầu của Giáo Hội thật đa diện cần phải có sự đóng góp của nhiều người mới mong đáp ứng đầy đủ. Và phải xét theo một khía cạnh nào đó, những khác biệt trong Giáo Hội đều có thể bổ túc lẫn nhau: mọi khác biệt trong Giáo Hội là vẻ đẹp muôn màu, muôn sắc, nếu tất cả múc lấy nguồn suối từ Chúa Giêsu và sức mạnh từ Thánh Thần.

Hằng ngày, qua kinh nguyện Thánh Thể, Giáo Hội cầu xin cho những ai cùng chia sẻ Mình và Máu Chúa Kitô, được hợp nhất với nhau nhờ Chúa Thánh Thần.

Hằng ngày, qua bàn tiệc Thánh Thể, người Kitô hữu được mời gọi trở nên anh em của cùng một Cha trên t rời và nên một với nhau trong Chúa Kitô.

Ước gì chúng ta luôn biết làm điều tốt cho người khác, biết tìm kiếm chân lý hơn là tìm cách thắng cuộc trong tranh luận, và biết thành tâm kết hiệp với nhau trong việc làm.

Chân Lý

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)