dongcong.net
 
 


62. Giá Trị Của Hy Sinh (Mc 9:41-50)

Vào thời trước, có một đoàn thám hiểm từ Châu Âu lên đường đi tìm đất mới, vùng Ái Nhĩ Lan ngày nay. Vị trưởng đoàn tuyên bố: ai chạm đến vùng đất mới trước tiên, người đó sẽ làm chủ vùng đất ấy.

Một người trong nhóm là Ônê quyết tâm chiếm vùng đất mới bằng mọi giá. Anh cố gắng chèo thuyền tận lực, nhưng một chiếc thuyền bạn đã bắt kịp và đang tiến lên phía trước, khi ấy đã gần sát bờ.

Phải tính sao đây? Là con người có ý chí sắt đá, gan dạ, Ônê đã can đảm lấy chiếc rìu chặt đứt lìa bàn tay trái rồi ném nhanh lên bờ. Thế là bàn tay của Ônê đã chạm đất đầu tiên, và vùng này thuộc về anh.

Câu truyện trên đây giúp chúng ta hiểu rõ lời Chúa Giêsu dạy trong bài Tin Mừng hôm nay: "Nếu tay ngươi làm ngươi vấp phạm, hãy chặt đi, thà cụt một tay mà được vào cõi sống, còn hơn có đủ hai tay mà phải vào hỏa ngục đời đời".

Điều Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh ở đây là phải hy sinh những gì gần gũi thân thiết nhất, hơn là phạm tội mất lòng Chúa.

Như thế, việc chặt tay, chặt chân, móc mắt không thể hiểu theo nghĩa đen được. Chúa Giêsu không có ý bảo chúng ta phải hủy bỏ đi một phần thân thể, nhưng Ngài muốn nhấn mạnh rằng Nước Thiên Chúa đáng cho chúng ta hy sinh tất cả để chiếm hữu cho bằng được.

Chính Chúa Giêsu đã làm gương, không chỉ là hy sinh một phần, mà là hy hiến trót cả mạng sống mình để cứu độ nhân loại.

Xin Chúa Giêsu ban cho chúng ta sức mạnh giúp trao ban chính mình để làm vinh danh Chúa và đem lại hạnh phúc cho đồng loại.

Chân Lý

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)