dongcong.net
 
 


63. Chung Thủy Trong Hôn Nhân (Mc 10:1-12)

Trong một lớp giáo lý hôn nhân dành cho người đã lập gia đình, vị hướng dẫn nêu câu hỏi như sau: "Có bao giờ bạn nghĩ đến chuyện ly dị không? Nếu có, bạn đã giải quyết vấn đề đó như thế nào?" Một đôi bạn trẻ trả lời: "Chúng tôi đã thực sự cam kết dấn thân theo Chúa khi chúng tôi còn ở bậc trung học, chính vì thế, chúng tôi cam kết trung thành với nhau".

Cam kết là một lời hứa với người khác, và trong hôn phối, đó là lời hứa công khai, long trọng, chân thành mà đôi bạn trao cho nhau để kết bạn với nhau trước mặt Chúa và Giáo Hội.

Đôi bạn trung thành với Chúa sẽ có nhiều cơ may để trung thành với nhau. Kinh nghiệm thực tế cho thấy, tại Hoa Kỳ, năm 1975, cứ bốn gia đình thì có một gia đình ly dị. Tuy nhiên, trong 57 gia đình dự lễ thường xuyên, chỉ có một gia đình ly dị. Đáng ngạc nhiên hơn nữa, trong 500 gia đình năng đọc Kinh Thánh và cầu nguyện thường xuyên, chỉ có một gia đình ly dị.

Từ đó có thể kết luận: gia đình nào biết cầu nguyện chung với nhau, gia đình đó thường chung thủy và sống với nhau hạnh phúc.

Dĩ nhiên cuộc sống chung nào cũng không tránh khỏi khó khăn. Nhưng nếu đôi bạn biết chạy đến với Chúa, thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết trước khi nó trở nên trầm trọng.

Mỗi khi tham dự thánh lễ, chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta sống trọn lời hôn ước, để qua đời sống trung tín, chúng ta trở nên chứng nhân cho sự trung tín của Chúa Giêsu đối với Hội Thánh.

Chân Lý

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)