dongcong.net
 
 


67. Quảng Đại Phục Vụ (Mc 10:32-45)

Điểm nổi bật trong Tin Mừng hôm nay là hình ảnh Chúa Giêsu đi trước các môn đệ trên đường tiến về Giêrusalem. Hình ảnh ấy giống như tâm trạng con chiên tinh tuyền bị dẫn đi sát tế. Vậy mà giữa khung cảnh đó đã diễn ra sự kiện tranh giành quyền lực: hai con ông Giêbêđê là Giacôbê và Gioan đến gặp Chúa và thưa Ngài: "Thưa Thầy, chúng con ước muốn Thầy làm cho chúng con điều chúng con xin", và điều ước muốn ấy chính là cho các ông được ngồi, một người bên hữu, một người bên tả, trong vinh quang của Chúa. Nhưng Chúa Giêsu bảo họ: "Các con không biết các con xin gì. Các con có thể uống chén Ta uống và chịu thứ thanh tẩy Ta phải chịu không?" Thái độ ấy đã khiến các môn đệ khác tỏ ra tức giận với anh em Giacôbê và Gioan.

Thật ra, khi mới đi theo Chúa Giêsu, tất cả các môn đệ đều mang trong mình tham sân si là ba thứ cám dỗ thông thường của con người. Ai trong các ông cũng muốn làm lớn, cũng muốn đạp đầu đè cổ người khác để sống. Thế nhưng Chúa Giêsu đã bày tỏ cho các ông sự khôn ngoan từ trời và đảo lộn lối suy nghĩ và hành động của loài người. Ngài nói: "Ai muốn làm lớn trong các con, thì hãy làm tôi tớ mọi người. Vì chưng Con Người không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc thay cho nhiều người". Chúa Giêsu không phải là nhà lãnh đạo chỉ nói suông, nhưng Ngài đã thực thi từng nét điều Ngài giảng dạy. Có nhà lãnh đạo nào đã dám quì xuống rửa chân cho các môn đệ hoặc đã hy sinh phục vụ đến chết và chết trên thập giá như Ngài không? Quả thật, Chúa Giêsu đã là mmột cuộc cách mạng thực sự.

Cái cốt lõi của vấn đề xã hội chính là lòng người. Muốn cải tạo xã hội trước tiên phải cải tạo lòng người, nghĩa là đưa nó trở về chân lý con người. Chân lý đó như Chúa Giêsu đã mạc khải bằng cả cuộc sống của Ngài chính là hiến thân vô vị lợi cho tha nhân. Bao lâu chân lý ấy không được thực thi, thì bấy lâu xã hội vẫn còn bất công.

Chúa Giêsu đã mạc khải cho chúng ta chân lý về con người: con người chỉ có thể sống cho ra người, khi biết hiến thân vô vị lợi cho tha nhân. Đó là chân lý mà các Kitô hữu không ngừng làm chứng bằng cả cuộc sống quảng đại phục vụ, và đó cũng là đóng góp lớn nhất để x ây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.

Ước gì chúng ta luôn ý thức điều Chúa dạy và noi gương sống yêu thương và phục vụ của Ngài.

Chân Lý

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)