dongcong.net
 
 


70. Phải Có Thái Độ Chân Thành (Mc 11:27-33)

Để hiểu câu hỏi của người Do Thái trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta phải đặt nó trong bối cảnh việc Chúa Giêsu đuổi con buôn ra khỏi Đền Thờ. Đây là lần thứ ba Chúa Giêsu lên Giêrusalem và xâm nhập khu vực Đền Thờ. Chính tại đây đã nảy ra ba cuộc tranh luận liên quan đến quyền bính của Chúa Giêsu, việc nộp thuế cho César, việc kẻ chết sống lại. Trong lúc này, sự kiện đuổi con buôn ra khỏi Đền Thờ vẫn còn nóng bỏng. Câu hỏi của giới thượng tế và ký lục rất thực tế: "Ông lấy quyền nào mà làm như thế?" Đây không phải chỉ là một thắc mắc, mà còn là một cớ để giết Chúa. Câu hỏi ấy đặt Chúa vào thế lưỡng nan: Nếu Ngài trả lờoi: "Ta lấy tư cách Con Thiên Chúa" thì họ sẽ tố cáo Chúa lộng ngôn và ném đá ngay; nếu Ngài phủ nhận tước hiệu ấy, thì Ngài đã tự chối mình, một điều Ngài không thể làm được.

Chúa Giêsu không trả lời họ ngay, nhưng Ngài đặt cho họ một câu hỏi kiên quyết: "Phép rửa của Gioan bởi đâu? bởi trời hay bởi người ta?" Câu hỏi rất khôn khéo này khiến các kẻ chất vấn Ngài thật khó chọn lựa: nếu cho rằng Gioan Tẩy Giả và sứ mạng của ông đến từ trời, nghĩa là bởi Thiên Chúa, thì họ hẳn phải nhìn nhận nguồn gốc quyền bính của Đấng Mêsia là bởi Thiên Chúa; nếu cho rằng thành quả của Gioan chỉ thuần túy phàm trần, họ sẽ gặp sức chống đối của dân chúng vốn tin rằng đó là thành quả của một vị tiên tri. Trước thế lưỡng nan đó, họ đã tránh né câu hỏi bằng cách trả lời: "Chúng tôi không biết". Chúa Giêsu cũng không cần nói cho họ biết nguồn gốc quyền bính của Ngài.

Thái độ của những người chất vấn Chúa biết đâu cũng là chính thái độ của chúng ta. Biết bao lần chúng ta đã có kinh nghiệm quí báu ấy: phán đoán, nhận xét của chúng ta về một người nào đó thường là do tình cảm hay đam mê của chúng ta hướng dẫn. Sự hiểu biết của chúng ta về người khác nhiều khi không phải là một hiểu biết thông cảm, khác xa với sự hiểu biết của Thiên Chúa về chúng ta. Thiên Chúa không bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ ở mãi trong một tình trạng nào đó, bởi vì dưới mắt Ngài, chúng ta luôn có khả năng nên tốt hơn.

Xin Chúa cho chúng ta một tâm hồn chân thành để chúng ta dễ dàng tìm gặp được chân lý là chính Chúa, đồng thời có được cái nhìn lạc quan, tích cực trong tương quan với người khác.

Chân Lý

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)