dongcong.net
 
 


74. Giới Răn Trọng Nhất (Mc 12:28-34)

Lịch sử nhân loại được ghi bằng hai thái cực: hoặc người ta nhân danh Thượng Đế để chém giết, loại trừ nhau, hoặc nhân danh con người để chối bỏ Thượng Đế. Chối bỏ con người vì quyền lợi Thượng Đế, rốt cuộc con người cũng chỉ đi đến chối bỏ lẫn nhau. Đó là nguyên nhân của nhiều cuộc thánh chiến trong một số tôn giáo cũng như là nguồn gốc của nhiều cuộc bách hại. Trái lại, nhân danh con người để chối bỏ Thượng Đế, con người cũng không thể tôn trọng nhau một cách đích thực. Đó là nền đạo đức mới, phát xuất từ nhiều thứ nhân bản chủ nghĩa mà chúng ta có thể thấy trong nhiều chế độ độc tài.

Thế nên, con người chỉ có thể làm người một cách hoàn hảo khi chấp nhận Thượng Đế và yêu thương đồng loại của mình, đó là cốt yếu của Kitô giáo và của bất cứ một thứ đạo làm người nào. Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài để con người nhận ra chính Ngài trong anh em của mình và yêu thương anh em như chính mình. Mến Chúa, yêu người là hai diện của một giới răn duy nhất. Đó cũng là giáo huấn của bài Tin Mừng hôm nay.

Trong cuộc đối thoại với một luật sĩ, Chúa Giêsu không thêm gì mới mẻ vào luật lệ và truyền thống Do Thái liên quan đến giới răn mến Chúa, yêu người. Thật ra, các bậc thầy nổi danh trong truyền thống Do Thái đã dạy: luật yêu thương tha nhân là nòng cốt của 613 luật lệ mà mọi tín hữu Do Thái sùng đạo phải tuân giữ. Điều mới mẻ trong Tin Mừng của Chúa Giêsu chính là lời khẳng định: Nước Thiên Chúa đã gần đến.

Khi gặp gỡ Ngài, người luật sĩ trong Tin Mừng không những gặp thấy lời xác định đầy uy tín về những gì ông ta đã học biết, mà còn trực tiếp cảm nghiệm được sự gần gũi của Thiên Chúa, sự hiện diện của Nước Trời, sự công chính trong con người Giêusu. Do đó, giới răn mến Chúa yêu người chẳng những đúc kết mọi luật lệ luân lý, mà còn thể hiện chính tình yêu Thiên Chúa qua con người Đức Kitô. Không thể có một tình yêu thương nào ở ngoài Đức Kitô, mọi hành vi bác ái đích thực đều dẫn đến sự gặp gỡ Đức Kitô.

Lời cảnh cáo của thánh Gioan đáng làm cho chúng ta suy nghĩ: "Ai nói mình yêu mến Thiên Chúa là Đấng họ không thấy, mà lại không yêu thương anh em là kẻ họ thấy trước mắt, đó là người nói dối". Cuộc sống đạo của chúng ta sẽ bị què quặt nếu chúng ta không thực thi bổn phận đạo đức một cách hoàn hảo, mà thêm vào đó lại còn là sự khinh thị, thù hận đối với anh em.

Xin Chúa thêm đức tin để chúng ta biết nhận ra Chúa nơi người anh em và yêu thương họ bằng tình yêu của Chúa.

Chân Lý

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)