dongcong.net
 
 


78. Muối Và Ánh Sáng (Mt 5:13-16)

Sứ mệnh của người Kitô hữu được Chúa Giêsu so sánh với vai trò của muối và ánh sáng trong cuộc sống con người. Cho đến thời Chúa Giêsu, thì muối vẫn còn giữ vai trò huyết mạch trong cuộc sống con người. Trong Cựu Ước, các giao ước được ký bằng muối, muối còn là gia vị tối cần cho thức ăn. Vì muối có thể quí hơn vàng nên người ta thường dùng để đổi chác và từ đó cũng lấy nó là biểu tượng có chữ tín giữa người với người. Ngôn ngữ Ả Rập thường nói: có muối giữa chúng ta, để nói lên sự tin tưởng tín nhiệm nhau. Muối cũng là biểu tượng của mối dây liên kết giữa nhiều con người lại, là biểu tượng của tình liên đới.

Nếu muối là biểu tượng của chữ tín và của tình liên đới, thì ánh sáng là biểu tượng của chính sự sống. Không có ánh sáng mặt trời, không thể có sự sống trên trái đất. Cũng vậy, không thể có sự sống tâm linh nếu không có ánh sáng thần linh. Chúa Giêsu đã tuyên bố: "Ta là Ánh Sáng thế gian". Cuộc sống con người sẽ trở thành vô nghĩa và đồng nghĩa với sự chết, nếu không có Chúa Kitô. Chúa Giêsu đã trao ban sứ mệnh trở thành ánh sáng thế gian cho người Kitô hữu. Đón nhận ánh sáng từ Chúa Kitô, người Kitô hữu cũng được mời gọi chiếu ánh sáng ấy đến cho người khác, để mang lại sống và ý nghĩa cho cuộc đời.

Giáo Hội vẫn ý thức vai trò là muối và ánh sáng giữa trần gian, bởi vì Giáo Hội làThân Thể của Đấng đã đến bày tỏ cho nhân loại hướng đi cốt yếu của nó, đó là sống với Thiên Chúa. Giáo Hội là muối để nối kết con người với Thiên Chúa, Giáo Hội là ánh sáng để mang lại ý nghĩa cho cuộc đời. Đã có một thời, các Kitô hữu trong các nước văn minh Kitô giáo đã thấy rõ điều đó. Giáo Hội luôn đi tiên phong trong các công tác văn hóa giáo dục. Những giá trị nhân bản hướng dẫn nền văn minh nhân loại cũng chính là những giá trị được múc lấy từ Tin Mừng. Mãi mãi con ngươừi không thể loại bỏ Chúa Kitô ra khỏi lịch sử của mình.

Tuy nhiên, ngày nay ngay cả những nước theo văn minh Kitô giáo, ảnh hưởng của Giáo Hội bắt đầu suy giảm: người ta không còn chấp nhận vai trò ánh sáng và muối của Giáo Hội nữa, nhất là tại các nước mà Giáo Hội chỉ là thiểu số. Chúng ta phải sống vai trò muối và ánh sáng như thế nào? Trong hoàn cảnh hiện tại, đó có thể là từ bỏ những huênh hoang địa vị, khước từ mọi thứ đặc quyền đặc lợi, chấp nhận thua thiệt để chỉ còn một đảm bảo là niềm tin vào một ThiênChúa, Đấng luôn trung thành với con người. Niềm tin ấy sẽ bừng lên giữa tăm tối, và lúc đó người Kitô hữu có thể xác tín mình là muối ướp mặn đời, là ánh sáng soi chiếu trần gian.

Chân Lý

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)