dongcong.net
 
 


86. Tha thứ để được thứ tha (Mt 6:7-15)

Trong lúc thánh Giêrônimô đang quì cầu nguyện trong hang đá ở Belem để suy niệm về mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể, thì Chúa Giêsu Hài Đồng hiện ra và nói với thánh nhân:

- Giêrônimô, con có gì làm quà cho Ta trong ngày Ta giáng sinh không?

Thánh nhân trả lời:

- Lạy Chúa Hài Đồng, con xin dâng Chúa trái tim của con.

- Đúng thế, nhưng còn gì khác nữa không?

- Lạy Chúa, con xin dâng Chúa tất cả những gì con có và hết những gì con có thể.

Chúa Hài Đồng hỏi:

- Con còn điều gì khác nữa không?

Thánh nhân khẩn khoản thưa:

- Con có điều gì khác để dâng Chúa nữa đâu.

Chúa Hài Đồng bảo:

- Này Giêrônimô, hãy dâng cho Ta cả những tội lỗi của con nữa.

Thánh nhân hốt hoảng hỏi lại:

- Ồ, lạy Chúa, làm sao con dâng cho Chúa tội lỗi của con được?

- Được chứ! Ta muốn con dâng cho Ta tội lỗi của con để Ta có thể tha thứ cho con. Đó là điều Ta rất mong đợi.

Nghe thế thánh nhân bỗng bật khóc vì sung sướng.

Lịch sử cứu độ là bản trường ca về lòng tha thứ. Nó được khởi đầu bằng lời hứa tha thứ và kết thúc bằng sự tha thứ giao hòa trên Thập Giá. Lời hứa được thực hiện theo suốt chiều dài lịch sử Israel. Nếu Thiên Chúa không tha thứ, thì chẳng người nào trong dân có thể tồn tại trước nhan Ngài. Vô ơn và phản bội là một điệp khúc được lặp đi lặp lại, nhưng lòng nhân từ Thiên Chúa vẫn luôn tha thứ. Lòng nhân từ ấy được biểu lộ tới tột đỉnh bằng việc Thiên Chúa ban tặng chính Con Một Ngài.

Chúa Giêsu chính là hiện thân của lòng tha thứ. Ngài đến để nhận lấy tất cả tội lỗi nhân loại vào thân Ngài. Vì thế, Ngài đã sinh ra nghèo hèn bé nhỏ, đã mang thương tích, đã tan nát thân mình vì tội lỗi chúng ta. Ngài đã lãnh nhận hình phạt để chúng ta được tha thứ và bình an. Do đó, chẳng có gì quá đáng khi nói rằng món quà Thiên Chúa mong đợi nhất nơi con người là tội lỗi của họ, vì Thiên Chúa không muốn gì hơn là được thỏa mãn lòng nhân từ yêu thương của Ngài bằng việc tha thứ cho con người.

Tuy nhiên, tội lỗi ở đây không chỉ là những lỗi phạm, mà còn gồm cả những gốc rễ làm nên tội. "Của lễ con dâng là tấm lòng tan nát khiêm cung". Tan nát vì tội lỗi của chính mình, tan nát vì tội lỗi của kẻ khác, tan nát trong ý hướng tha thứ các lỗi lầm người khác xúc phạm đến ta. Thiên Chúa sẵng sàng tha thứ nhưng Ngài không tha cho những ai không biết tha thứ: "Sao ngươi chẳng thương bạn ngươi như Ta đã thương ngươi?" Bởi thế, tha thứ không còn là hành vi tự nguyện, mà là điều kiện bắt buộc: Thiên Chúa sẽ tha thứ, nếu chúng ta biết tha thứ, và Ngài sẽ đong cho chúng ta bằng chiếc đấu chúng ta đã đong cho người khác.

Ước gì mỗi lần đọc kinh Lạy Cha là một lần nhắc nhở chúng ta về lòng nhân từ của Thiên Chúa, đồng thời nhắc nhở chúng ta điều kiện để hưởng sự tha thứ: càng tha thứ cho người khác, chúng ta càng được Chúa thứ tha.

Chân Lý

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)