dongcong.net
 
 


91. Các tiên tri giả (Mt 7:15-20)

Dường như ngày nay nhiều người cùng có một phản xạ giống nhau khi phải phát biểu, đó là phản xạ của dè dặt, có khi phải ngó trước dòm sau khi nói một điều gì đó, hoặc có khi phải mỉm cười giữ yên lặng. Thái độ ấy phản ánh một xã hội đang chìm trong gian dối, lừa đảo. Bạn ra chợ trời, bạn phải luôn cẩn thận để khỏi bị lầm vì đồ dỏm; liên lạc với người làm ăn, bạn cũng phải cân nhắc xem người đó có đáng tin hay không. Đồ dỏm, người giả xem ra nhan nhản trong xã hội chúng ta.

Theo định nghĩa trong quyển tự điển tiếng Việt của Nhà Xuất Bản Khoa Học Hà Nội, thì cái giả được làm ra để thay thế cái thật với mục đích gian lận. Nói về người, thì "giả" tức là bày ra một cái vẻ bên ngoài hoặc khác hoặc trái với thực chất. Người ta thường nói: giả câm, giả điếc, giả nhân, giả nghĩa.

Có thể có những Kitô hữu giả không? Xem chừng đó là câu hỏi mà mỗi người chúng ta phải đặt ra để tự vấn lương tâm, nhất là khi phải sống trong một xã hội vàng thau lẫn lộn.

Chúa Giêsu đả phá thái độ giả hình của những người Biệt Phái. Ngài kêu gọi các môn đệ phải đề phòng trước những tiên tri giả như được ghi trong bài Tin Mừng hôm nay.

Tiên tri theo đúng nghĩa là người nói thay Thiên Chúa, là người chỉ nói những gì Thiên Chúa truyền, và đôi khi biến cả đời mình thành sứ điệp của Thiên Chúa. Đo là trường hợp của Giêrêmia khi ông khoác vào người một cái ách và đi giữa phố chợ để gây ý thức nơi dân Israel về cái ách tội lỗi đang đè nặng trên họ. Đó cũng là trường hợp của Hôsê khi ông cưới một cô gái điếm để tố cáo sự bất trung của dân chúng.

Tiên tri giả là người nhân danh Thiên Chúa để nói những gì không phải là của Chúa, và có cuộc sống không phù hợp với sứ điệp của Chúa. Chúa Giêsu đã so sánh tiên tri giả với một thứ cây xấu, cây xấu chỉ có thể sinh trái xấu, và người ta có thể x em quả để biết cây.

Người Kitô hữu nhờ phép rửa cũng tham dự vào chức vụ tiên tri của Đức Kitô. Một cách nào đó, qua ngôn từ và hành động, cuộc sống của họ cũng phải là một sứ điệp của Thiên Chúa cho những người chung quanh. Nếu cuộc sống người Kitô hữu không đủ sức là một sứ điệp của Thiên Chúa, thì hẳn người đó cũng có thể bị coi là một thứ tiên tri giả. Như vậy, tiên tri giả hay Kitô hữu giả là người thiếu sự thống nhất hòa hợp giữa niềm tin và cuộc sống. Người Kitô hữu giả là người mang danh hiệu Kitô, nhưng lại không sống những cam kết của mình. Đó là người chỉ đóng khung niềm tin của mình trong bốn bức tường nhà thờ, mà không thể hiện niềm tin ấy trong cuộc sống hằng ngày qua những gặp gỡ với tha nhân. Đó là người không muốn sống như Đức Kitô, nhưng chỉ buông theo con người cũ của những xu hướng tội lỗi.

Một cách nào đó, ai trong chúng ta cũng có thể là một thứ Kitô giả mỗi khi chúng ta không bước theo con đường của Đức Kitô: con đường của thập giá hy sinh, của quảng đại tha thứ. Xin Chúa giúp chúng ta điều chỉnh lại hướng đi, để trong mọi sự, chúng ta có thể trở nên chứng nhân của Chúa.

Chân Lý

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)