dongcong.net
 
 


92. Môn đệ chân chính (Mt 7:21-29)

"Tuyệt đối tuân hành mệnh lệnh sẽ đảm bảo cho sứ mệnh trong lúc lâm nguy". Đó là lời phát biểu của một người lính già thuộc quân đội Hoàng Gia Anh trong cuộc phỏng vấn dành cho ký giả tuần báo Time. Ông kể lại kinh nghiệm sau: Một hôm đang lênh đênh trên biển thì một cơn gió thổi mạnh, ông và các bạn ở trên một xà lan nối liền với tàu chính bằng hai sợi cáp. Đang khi mọi người tìm cách đối phó với gió bão, bất chợt một sĩ quan thét lên: "Nằm xuống". Tất cả đều tuân lệnh không chút đắn đo suy nghĩ. Tiếp theo là một tiếng vù vụt qua tai họ: sợi cáp bị đứt đã quay ngược trở lại. Nhờ tuyệt đối tuân hành mệnh lệnh mà mạng sống họ được an toàn.

Lời Chúa cũng được trao ban cho chúng ta như ngôi nhà che chở chúng ta trong cuộc sống trần gian này. Bổn phận của chúng ta là phải đặt nền móng cho ngôi nhà bằng cách thực thi lời Chúa dạy và làm cho lời Chúa thấm nhập vào đời sống hằng ngày, chẳng vậy sẽ không thể đứng vững khi mưa sa bão táp của thử thách bách hại kéo đến. Sách Châm Ngôn viết: "Bão táp thổi qua, gian ác chẳng còn, nhưng người chính trực, bền vững đời đời" (10:25). Người chính trực ở đây không hẳn là người có kiến thức sâu rộng và tài lý luận, nhưng là người tuyệt đối vâng giữ lệnh truyền của Thiên Chúa, đón nhận lời Chúa từ kho tàng mạc khải, từ bàn tiệc Phụng Vụ và đem vào đời sống thực tê. Một đời sống đạo lý tưởng đòi phải luôn tâm niệm lời thánh Phaolô: "Tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi".

Chân Lý

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)