dongcong.net
 
 


96. Sức mạnh của lời Chúa (Lc 7:1-10)

Một người Do thái giầu có nọ rất mực đạo đức, ngày ngày đọc và suy gẫm lời Chúa. Ông có một cậu con trai thông minh và ông muốn một ngày nào đó nó sẽ trở thành một vị giáo trưởng chuyên chăm rao giảng Lời Chúa. Ông liền giửi con đến thụ giáo với một Rabbi nổi tiếng thông thái và đạo đức. Sau nhiều năm theo học, người con trai trở về thăm gia đìny. Được hỏi về những gì đã học trong những năm qua, người con mău mắn trả lời: "Thưa cha, con đã học được rất nhiều, con đã bắt đầu hiểu được dòng thứ nhất trong quyển sách thứ nhất của Môsê". Nghe thế, người cha tỏ ra thất vọng về sự thông minh của con trai mình. Nhưng rồi sau đó, trước mặt nhiều người tụ tập tại Hội đường để lắng nghe lời Chúa, với tất cả niềm vui sướng, người con trai đã nói với mọi người rằng sau nhiều năm thụ giáo với một bật thày thông thái, anh mới chỉ hiểu được dòng đầu tiên trong cuốn sách thứ nhất của Môsê mà thôi.

Lời Chúa dù chỉ là một lời cũng có sức mạnh vô biên và chất chứa tình yêu vĩnh cửu của Ngài. Thánh Gioan Kim Khẩu đã nói: nhiều khi chỉ cần một lời trong Kinh thánh cũng đủ có ánh áng cho cả cuộc đời. Viên sĩ quan ngoại giáo trong Tin mừng hôm nay có lẽ đã hiểu được sức mạnh của lời Chúa khi ông thưa với Chúa "Xin Thày hãy phán một lời cho đầy tớ tôi được khỏi". Chúa Giêsu đã đề cao đức tin của viên sĩ quan, và quả thật chỉ bằng một lời "Ông hãy đi, ông đã tin sao, thì hãy được như vậy", phép lạ đã thực sự xẩy ra.

Quyền năng của Chúa Giêsu ở đây gợi lại cho chúng ta những trang đầu tiên trong Kinh thánh: Thiên Chúa phán một lời liền có trời đất và muôn vật. Lời Chúa mang lại sự sống, lời Chúa làm cho hiện hữu. Chính trong niềm tin đó, trong thánh lễ mỗi ngày trước khi rước lễ, người kitô hữu lặp lại lời của viên sĩ quan: "Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con lành mạnh".

Lời Chúa là lời tha thứ, là lời ban sự sống. Tin ở lời Chúa, sống bằng lời Chúa, người kitô hữu cũng phải trở thành lời Chúa cho mọi người. Hơn bao giờ hết, con người ngày nay không chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn sống bằng lời Chúa. Ước gì lời Chúa trở thành xương thịt của chúng ta, để tất cả cuộc sống chúng ta trở thành lời của chân thật, của tình người, của yêu thương cho những ai đang khao khát lời Chúa.

Chân Lý

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)