dongcong.net
 
 


HÒM BIA GIAO ƯỚC

Câu truyện

Ngay từ thời xa xưa, các tín hữu đã nhìn thấy nơi Đức Maria và sự kiện Mẹ thụ thai là việc Thiên Chúa hiện thực tặng ân Giao Ước của Người cho dân tuyển chọn. Thực vậy, qua lời fiat của Đức Maria, Thiên Chúa đã có thể thực hiện Giao Ước mới của Người. Rất nhiều đoạn Thánh Kinh đã làm nổi bật sự so sánh này:

Ta hãy so sánh:

Và đám mây đã phủ trướng Tao Phùng, và vinh quang Giavê đầy nhà tạm (Xh 40:34).

Với:

Thánh Thần sẽ đến với bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ bao trùm bà; vì thế, con trẻ được sinh ra sẽ là Đấng Thánh; Người sẽ được gọi là Con Thiên Chúa (Lc 1:35).

Theo sách Xuất Hành, Thiên Chúa đã ngự xuống khi dân Do Thái làm xong một hòm bia để đựng hai bia đá tạc mười giới luật và xây một nhà tạm để chứa hòm bia ấy. Các giáo phụ đã coi biến cố ấy là hình bóng của mầu nhiệm Nhập Thể, như lời sứ thần Gabriel đã loan báo cho Đức Maria trong Phúc Âm thánh Luca. Vinh quang Thiên Chúa đầy dẫy hòm bia Giao Ước cũng ngự đến và bao trùm Đức Maria.

Ta hãy so sánh:

Làm sao hòm bia của Thiên Chúa đến với tôi được? (2 Sm 6:9).

Với:

Bởi đâu tôi lại được Mẹ Thiên Chúa đến với tôi? (Lc 1:43)

Ta hãy so sánh:

Vậy Đavít cùng toàn thể nhà Israel đã kiệu hòm bia Thiên Chúa lên trong tiếng reo hò và tiếng tù và. Vào lúc hòm bia Thiên Chúa vào đến thành của Đavít, Michal, con gái của Saolê, từ cửa sổ trông xuống thấy vua Đavít vừa nhảy vừa múa trước nhan Giavê… (2 Sm 6:15-16).

Với:

Vì khi tôi vừa ngheo lời bà chào, thì hài nhi trong dạ tôi liền nhảy mừng (Lc 1:44).

Cả vua Đavít lẫn hài nhi Gioan đều hớn hở nhảy mừng, biểu lộ niềm hoan lạc trước sự hiện diện của Thiên Chúa. Từ anafametzen được dùng trong Phúc Âm thánh Luca nghĩa là “reo mừng,” chỉ về những nghi thức phượng tự, nhất là những nghi thức liên hệ đến sự hiện diện của hòm bia Giao Ước. Việc Phúc Âm dùng lại từ ngữ ấy là một biểu hiện mạnh mẽ về sự tương đồng giữa Đức Maria với hòm bia.

Ta hãy so sánh:

Hòm bia Giavê đã lưu lại nhà của Obed-edom người thành Gat ba tháng; và Giavê đã chúc lành cho Obed-edom và tất cả gia đình ông (2 Sm 6:11).

Với:

Đức Maria đã lưu lại với bà [Elizabeth] độ ba tháng và sau đó trở về nhà mình (Lc 1:56).

Cả hòm bia Giao Ước và Đức Maria đều lưu lại miền thôn dã ba tháng, và hai sự hiện diện thánh thiện ấy đều mang lại phúc lành cho gia chủ.

Đối với dân riêng của Chúa, hòm bia Giao Ước là vật thánh thiêng nhất vì chứa đựng hai bia đá Lề Luật, chiếc gậy chăn chiên của ông Aaron, và một mẫu manna là lương thực Thiên Chúa ban tặng cho họ trong hoang mạc. Hơn nữa, đó lại là nơi và là dấu chỉ nói lên sự hiện diện của Thiên Chúa giữa họ, đem lại cho họ phúc lành trong thời bình và vinh thắng trong cuộc chiến.

Tương tự, các tín hữu tin rằng Đức Maria là người thánh thiện nhất, bởi vì Mẹ được ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội, được đầy ơn phúc, là Đấng Theotokos. Mẹ đã cưu mang Chúa Kitô là hiện thân của Lề Luật Mới, Đấng sẽ là Mục Tử tốt lành, là Bánh Hằng Sống, và là Giao Ước Mới với dân Thiên Chúa. Vì vậy, Đức Maria được xưng tụng là Hòm Bia Giao Ước Mới, và bằng cách ấy, Mẹ tiếp tục làm cho mọi người nhận thức về sự hiện diện của Chúa Kitô.

LỜI KINH TRUYỀN THỐNG

Lạy Hòm Bia Giao Ước Mới, mọi mặt đều được mạ vàng ròng; nơi đựng chiếc bình vàng chứa manna đích thực, là xác thể cưu mang Thiên Chúa.
Lời kinh được cho là của thánh Athanasius.

LỜI KINH MỚI

Lạy Hòm Bia Giao Ước Mới toàn thánh, khi ngày mới hừng sáng và còn sung mãn tiềm lực, xin nhắc nhở chúng con về quyền năng sáng tạo của Thiên Chúa giữa thế giới.

Lạy Hòm Bia Giao Ước Mới toàn thánh, khi ngày đã tỏ sáng và đầy dẫy hoạt động, xin nhắc nhở chúng con về sự hiện diện năng động của Thiên Chúa giữa thế giới.

Lạy Hòm Bia Giao Ước Mới toàn thánh, khi ngày đã tàn và đã trọn đủ, xin nhắc nhở chúng con về tình ấp ủ muôn đời của Thiên Chúa dành cho thế giới.

Lạy Mẹ chí thánh, xin nhắc nhở chúng con về sự gần gũi của Thiên Chúa, để từng giây phút chúng con được hân hoan trong tình yêu bao la của Người. Amen.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)