dongcong.net
 
 


ĐẤNG TRẠNG SƯ
(Đấng Cầu Bầu)

Câu truyện

Có lẽ trong tất cả các danh hiệu, Đức Trinh Nữ Maria được biết nhiều nhất dưới danh hiệu Đấng Trạng Sư hoặc Đấng Cầu Bầu – tức là người can thiệp hoặc trình giải lời khẩn xin trước tòa án thay cho người khác. Theo nghĩa đó, Đức Maria là Trạng Sư của toàn thể nhân loại, bởi vì Mẹ cầu thay nguyện giúp cho toàn thể nhân loại trước tòa Thiên Chúa.

Nét đặc trưng trong tư cách Trạng Sư của Đức Maria có nền tảng từ hình ảnh Cựu Ước về bà mẫu hoàng cầu bầu cho các thần dân nơi Đức Vua, Con của bà. Vì Chúa Giêsu Kitôlà Vua các vua và Chúa các chúa, nên Đức Maria, Mẹ Người đương nhiên là Nữ Vương Vũ Trụ, và Mẹ sẽ cầu xin thay cho đoàn con của Mẹ. Tân Ước cũng minh chứng vai trò của Đức Maria là Trạng Sư. Việc các Phúc Âm (Lc 2:51 và Ga 2:1-11) mô tả thái độ vâng phục của Chúa Giêsu đối với Mẹ Maria khiến chúng ta tin rằng, trên thiên đàng, Người cũng sẽ chấp nhận những lời thỉnh nguyện của Mẹ.

Trong thời kỳ sơ khởi của văn chương Kitô Giáo, thánh Irenaeus (thế kỷ II) đã phác họa mô hình này khi viết rằng, Đức Maria là Trạng Sư của Evàø. Xuôi dòng các thế kỷ, nhiều bản văn phụng vụ đã khai triển chủ đề này. Chẳng hạn, trong kinh tiền tụng của lễ trọng kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội có câu: “Cha đã chọn Ngài giữa mọi người nữ để làm Trạng Sư cho chúng con….” Trong lễ kính Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Vũ Trụ có lời nguyện: “Cha đã nâng Ngài vượt trên mọi ca đoàn các thiên thần… để cầu bầu cho toàn thể con cái của Cha, làm Trạng Sư ân sủng của chúng con….” Và lễ kính Đức Trinh Nữ Maria, Cửa Thiên Đàng có lời chúc khen: “Ngài là Đức Trinh Nữ nguyện cầu, luôn cầu bầu cho các tội nhân biết trở về với Con của Ngài là Đấng khơi nên nguồn mạch ân sủng luôn tràn chảy và khai mở nguồn ơn tha thứ.” Thực vậy, hầu như không một lời cầu nào trong phụng vụ Roma mà không khẩn nài sự cầu bầu của Đức Maria.

Bản kinh cổ xưa nhất về Đức Mẹ hiện còn lưu giữ được là kinh Trông Cậy (Sub tuum) của thế kỷ III hoặc IV đã cầu xin: “Lạy Mẹ Thiên Chúa, chúng con ẩn náu dưới sự che chở và lòng từ bi của Mẹ. Xin đừng khước từ những lời khẩn cầu của chúng con trong cơn gian nan, nhưng xin cứu chúng con khỏi mọi cơn nguy khốn.” Lời trình bày Đức Maria là quan thầy của chúng ta cũng là một cách minh họa về vai trò trạng sư của Mẹ. Như các hiệp sĩ thường chọn các lãnh chúa để phục vụ, nhiều tín hữu cũng tự đặt mình dưới sự bảo trợ của Đức Maria bằng việc tận hiến bản thân để tôn vinh Mẹ. Và các lãnh chúa thường can thiệp cho quyền lợi các hiệp sĩ thuộc quyền thế nào, thì Đức Maria cũng cầu bầu cho những ai có lòng sùng kính Mẹ như vậy.

Ngoài việc cầu bầu và bảo trợ, nhiệm vụ trạng sư của Đức Maria còn gồm cả việc chở che, vì thế các tín hữu không ngừng khẩn cầu ơn phù trợ của Mẹ trong những lúc gian nan. Trong ngày lễ kính Đức Mẹ Núi Camêlô chẳng hạn, Giáo Hội cầu nguyện, “Lạy Cha, chớ gì những lời cầu khẩn của Đức Trinh Nữ Maria giữ gìn chúng con và giúp chúng con đến được với Chúa Kitô, Con của Ngài.” Ngày lễ kính Thánh Danh Đức Maria có lời nguyện: “Xin cho chúng con là những kẻ kêu cầu thánh danh Đức Maria, Hiền Mẫu của chúng con, với niềm tin tưởng vào sự chở che của Ngài, được lãnh nhận sức mạnh và an ủi trong những khi khốn cùng.” Và đây chỉ là một vài thí dụ mà thôi.

Là Trạng Sư, Đức Maria không những là nguồn mạch giải hòa, thương xót và ơn thánh, Mẹ còn khẩn cầu cho nhân loại trước tòa Con Mẹ, cho từng người trong cảnh gian nan. Là Hiền Mẫu Thiên Đàng, Mẹ sẽ làm tất cả những gì có thể – đến độ dời chuyển cả trời đất – để đáp ứng những lời con cái Mẹ khẩn cầu. Đức Phaolô VI đã viết trong kinh Tin Kính của dân Chúa, “Chúng tôi tin Mẹ Thiên Chúa chí thánh, Evàø Mới, Hiền Mẫu của Giáo Hội, trên thiên đàng vẫn tiếp tục thực thi vai trò từ mẫu của Mẹ đối với các chi thể của Chúa Kitô.”

Vì thế, dân Chúa hướng về Đức Trinh Nữ là Trạng Sư, phó mình cho sự chăm sóc từ mẫu của Mẹ, để Mẹ xin Con Mẹ ban cho nhân loại tất cả những gì tâm hồn họ khát mong. Mẹ cũng xin cho các con cái những ơn cần thiết để biết tuân theo thánh ý Thiên Chúa. Quan trọng hơn nữa là Mẹ khẩn xin Con Mẹ đoái nhìn những sai phạm của nhân loại với lòng thương xót và dung thứ. Là Đấng Trạng Sư, cầu bầu, quan thầy, bảo trợ – Đức Maria hướng dẫn mọi người trở về với Thiên Chúa trong mối tương giao trọn hảo.

LỜI KINH TRUYỀN THỐNG

Lạy Đấng Bảo Trợ thành tín của các giáo hữu,
Đấng Trạng Sư kiên trung nơi Đấng Hóa Công,
Xin đừng chê bỏ lời than van của kẻ tội lỗi,
Nhưng với lòng tốt lành của Mẹ,
Xin vui lòng đến cứu trợ chúng con,
Những kẻ kêu cầu Mẹ với trót niềm tin tưởng.

Xin mau lắng nghe lời khẩn cầu của chúng con!
Xin mau cầu thay nguyện giúp cho chúng con,
Ôi Mẹ Thiên Chúa,
Đấng hằng chở che những ai kính tôn Mẹ!
Thánh Gioan Kim Khẩu và thánh Basil

LỜI KINH MỚI

Lạy Mẹ Maria rất thánh, Trạng Sư của con, từ thâm tâm, con kêu cầu lên Mẹ vì những năng lực con người của con đã đến chỗ cùng kiệt. Thân thể con rã rời, tâm trí con suy nhược, xúc cảm con quằn quại, và thần trí con khô khan. Lạy Hiền Mẫu thiên đàng của con, con biết đến với ai ngoài một mình Mẹ, biết đi về đâu để tìm sự phù trợ ngoài Trái Tim Hiền Mẫu của Mẹ. Lạy Đấng Trạng Sư rất đáng mến của con, con dâng lên Mẹ lời thỉnh nguyện của con [kể ra]. Xin Mẹ đem đến trước Con Mẹ và nhắc nhở cho Người rằng con đã chạy đến với Mẹ trong giờ phút gian nan của con, và vì vậy, hãy xin Người dủ lòng xót thương con. Lạy Trạng Sư diễm phúc, con xin cám tạ Mẹ vì sự che chở của Mẹ và xin cầu cho con biết luôn sống đúng là người con dấu yêu của Mẹ. Amen.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)