dongcong.net
 
 


ĐẤNG NÂNG ĐỠ NGƯỜI KHỐN KHÓ

(Đấng An Ủi Người Khốn Khó, Đức Mẹ Ủi An, Đức Mẹ Luxembourg, Đức Mẹ Csíksomlyó)

Câu truyện

Để có thể trở nên một người nâng đỡ hiệu quả, lẽ nào đích thân người ấy lại không hiểu biết khổ đau là gì? Như Con mình, bản thân Đức Maria đã “trở thành con người đau khổ” (Is 53:3). Cụ già Simêon đã tiên báo với Đức Maria rằng, “một lưỡi gươm sẽ đâm thâu qua tâm hồn bà” (Lc 2:35). Và lời ấy quả thật đã ứng nghiệm – khi trẻ Giêsu bị lạc mất trong Đền Thờ; khi thầy Giêsu không rời bỏ các môn đệ để ra tiếp chuyện với Mẹ (“Kìa, Mẹ Thầy và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn nói chuyện với Thầy.” Nhưng Chúa Giêsu hỏi lại, “Ai là Mẹ Ta, ai là anh em Ta?” [Mt 12:47-48]); và khi Chúa Giêsu từ trên thập giá đã trối Mẹ lại cho môn đệ Gioan săn sóc. Khi làm như thế, Chúa Giêsu cũng giao phó Gioan buồn phiền, đại diện của toàn thể nhân loại đau thương, cho Mẹ Người chăm sóc, và đặt Mẹ làm Đấng An Ủi cho tất cả những ai khốn khó.

Sau khi Chúa Giêsu tử nạn, mặc dù bản thân đầy đau khổ, nhưng Đức Maria đã trở nên một nguồn ủi an cho các môn đệ đang bơ vơ và đầy ân hận vì lầm lỡ. Thái độ tin cậy vào ơn quan phòng đã giúp Đức Maria thưa lên lời “fiat” để thụ thai Con Thiên Chúa ắt hẳn đã tăng triển, vì Mẹ đã nhìn thấy chương trình Thiên Chúa được thể hiện trong cuộc sống Chúa Giêsu, và thái độ ấy đã vươn đến đỉnh điểm mãnh liệt nhất vào giờ phút Chúa Giêsu tử nạn. Sau biến cố Phục Sinh, Giáo Hội non trẻ nhất định đã kêu cầu sự nâng đỡ của Mẹ trong những cuộc bách hại và cấm cách. Thực vậy, bằng chứng về lòng sùng kính Đức Maria là Đấng An Ủi Người Khốn Khó đã được tìm thấy trong các bản văn của thánh Ignatius thành Antioch, thế kỷ II, “Vì biết đau khổ là gì, nên Đức Maria luôn luôn sẵn lòng ban ơn ủi an.” Mẹ đã ban ơn dồi dào, nên được toàn thể Giáo Hội xưng tụng là Đấng An Ủi Người Khốn Khó.

Sau nhiều thế kỷ, vào năm 1624, vào thời kỳ cuộc chiến Ba-Mươi-Năm tàn phá công quốc Luxembourg, một linh mục tên là Brodquart đã khuyến khích các công dân xây dựng một nguyện đường dâng kính Đức Maria, Đấng An Ủi Người Khốn Khó. Vào năm 1626, nạn dịch hạch bột phát và giết hại hầu hết cư dân, khiến công cuộc xây dựng nguyện đường phải đình hoãn. Khi yếu nhược hầu chết, cha Brodquart hứa sẽ hoàn thành công cuộc kiến thiết nếu như được bình phục. Ngài đã khỏe mạnh; ngôi nguyện đường đã khánh thành vào năm 1628 và được dâng kính Đức Mẹ An Ủi. Lập tức, nguyện đường này trở nên một trung tâm hành hương nổi tiếng khi các tín hữu đến kêu xin Đức Mẹ ban ơn an ủi và giải thoát khỏi những đau khổ chiến tranh, dịch tễ, đói kém. Nhiều ơn trọng đại và nhiều phép lạ còn được lưu giữ trong các tài liệu.

Năm 1672, vì muốn cổ động lòng sùng kính Đức Mẹ An Ủi, Đức Innocent X đã thiết lập một hội đạo đức tại đền thánh ấy. Số tín hữu hành hương gia tăng rất nhanh đến độ phải chuyển địa điểm sùng kính về nhà thờ chính tòa.

Vì những ơn Đức Mẹ An Ủi đã ban, vào năm 1666, vị thống đốc và các nghị viên đã đồng lòng tôn nhận Đức Maria làm quan thầy của thành phố Luxembourg. Đến năm 1678, Đức Maria còn được tôn nhận làm quan thầy của toàn công quốc Luxembourg. Từ đó, Đức Maria có thêm một danh hiệu là Đức Mẹ Luxembourg.
Trong những thế kỷ sau đó, lòng sùng kính Đức Mẹ An Ủi Người Khốn Khó đã loan truyền khắp thế giới. Thật đáng buồn, lòng sùng kính phổ biến này dù sao cũng nói lên thảm trạng đau đớn lan tràn và da diết giữa nhân loại. Nhưng tạ ơn Chúa, lòng sùng kính ấy cũng minh chứng sự sẵn lòng phù giúp của Đức Maria dành cho mọi người khắp nơi, trong những hoàn cảnh khốn khó và đau đớn. Qua những can thiệp kỳ diệu, nhiều lần Đức Maria đã minh chứng Mẹ sẵn lòng ủi an những con cái khổ đau của Mẹ.

LỜI KINH TRUYỀN THỐNG

Lạy Thánh Nữ Maria, Mẹ Chúa Giêsu, Đấng An Ủi Người Khốn Khó, hôm nay con phó mình cho sự bảo trợ đặc biệt và kêu nài sự phù giúp từ mẫu của Mẹ. Con đoan hứa trung thành với Con Mẹ và hết lòng tôn vinh Mẹ. Con khấn xin Mẹ hãy đón nhận con như người con của Mẹ, và xin chở che con, hôm nay và mãi mãi. Xin Mẹ hãy luôn luôn hướng dẫn bước chân con; ủi an con trong đớn đau ưu phiền; giáo huấn con suốt đời biết thực thi thánh ý Chúa; và hãy ở bên con trong giờ lâm tử. Amen.

LỜI KINH MỚI

Lạy Mẹ dấu yêu, Đấng An Ủi Người Khốn Khó, chúng con van xin sự ủi an của Mẹ, không phải cho chúng con, nhưng cho những người thực sự đang khổ đau, những nạn nhân của chiến tranh, bệnh tật, đói kém, giá lạnh, không nhà, thiên kiến, thất nghiệp, và vô vàn những sự dữ đầy dẫy khác trên thế giới nhiễu nhương này. Xin Mẹ hãy ban xuống niềm ủi an cho tâm trí họ, để họ biết trông cậy vào tình yêu Thiên Chúa. Và xin Mẹ hãy sai chúng con đến với họ như những người đem ủi an, bình an, chữa lành, lương thực, hơi ấm, chỗ ở, yêu thương, đón nhận, việc làm và lòng thành đến cho họ, để họ và chúng con cùng được nghiệm cảm chương trình quan phòng của Thiên Chúa đang được thực hiện. Amen.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)