dongcong.net
 
 


ĐỨC MARIA RẠNG ĐÔNG
(Đức Mẹ Cổng Rạng Đông, Rạng Đông Thế Giới Mới)

Câu truyện

Khi chú giải những bản văn của các ngôn sứ Do Thái, các tín hữu thời xưa đã đồng hóa “Mặt Trời Công Chính” (Ml 4:2) với Chúa Kitô, Đấng đã từng sống giữa họ. Các thánh ký Tân Ước càng khắc họa sâu đậm sự đồng hóa ấy hơn nữa bằng cách dùng lại những lời tiên báo của Giacaria, thân phụ Gioan Tẩy Giả, tiền hô của Chúa Cứu Thế: “Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối, và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an” (Lc 1:78-79). Ý nghĩa ấy đã rõ ràng: Thiên Chúa đã sai Đức Kitô đến chiếu sáng cõi tối tăm của nhân loại và soi tỏ con đường đến cùng Thiên Chúa.

Nhưng mặt trời không bao giờ mọc mà không có dấu hiệu báo trước: rạng đông luôn luôn xuất hiện trước bình minh. Cũng thế, Thiên Chúa đã sai một vị tiền hô để loan báo Con Người sẽ đến. Có người cho đó là Gioan Tẩy Giả: “Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng” (Ga 1:7-8). Nhưng còn một tiên tri khác cao cả hơn nữa, đó là Đức Maria, Nữ Vương Các Tiên Tri. Mẹ đã nói những lời này: “Thiên Chúa đã phù giúp Israel, tôi tớ Người, bởi nhớ lại lòng thương xót Người, theo lời Người đã hứa cùng tổ tiên chúng ta” (Lc 1:54-55). Đức Maria là tiên tri của bình minh, là Sao Mai, là rạng đông tiên báo Đấng Cứu Thế sẽ đến trần gian.

Chứng cứ cổ xưa nhất tìm được đã xưng tụng Đức Maria là “rạng đông,” “ánh sáng ban mai” hay “lux matutina” là một thủ bản Paris, có từ thế kỷ XII. Việc xưng tụng Đức Maria là rạng đông đã thu hút trí tưởng tượng của các tín hữu, vì danh hiệu này nói lên sự thông phần cần thiết của nhân loại vào lịch sử ơn cứu độ. Đức Gioan Phaolô II đã viết, “Giáo Hội luôn nhận thức rằng Đức Maria đã xuất hiện trên bầu trời lịch sử ơn cứu độ, trước Chúa Kitô” (tông thư Redemptoris Mater, 3). Để Thiên Chúa xúc tiến chương trình nhập thể, nhân loại phải biểu lộ thái độ suy phục chương trình của Người; lời fiat của Đức Maria là chân trời, là sự suy phục và là lời tiên báo về chương trình ấy. Trong ý nghĩa đó, Đức Thánh Cha đã công khai xưng tụng Đức Maria là “rạng đông”: như rạng đông xuất hiện trước lúc bình minh thế nào, “thì Đức Maria từ giây phút được đầu thai Vô Nhiễm Nguyên Tội cũng xuất hiện trước khi Đấng Cứu Thế, “Mặt Trời Công Chính” đến trong lịch sử nhân loại cũng như vậy” (tông thư Redemptoris Mater, 3).

Sau khi Con Mẹ đã phục sinh trong thời gian và không gian, Đức Maria vẫn tiên báo việc Người Con Phục Sinh hằng hữu của Mẹ sẽ hướng dẫn từng linh hồn đến cuộc phục sinh của riêng họ. Hơn nữa, là Rạng Đông, Đức Maria cũng là dấu chỉ hướng dẫn Giáo Hội tiến vào đời sau.

LỜI KINH TRUYỀN THỐNG

Đức Maria là Rạng Đông, còn Chúa Kitô là Ngày rạng sáng;
Đức Maria là Cửa thiên đàng, còn Chúa Kitô là Đường dẫn tới thiên đàng;
Đức Maria là Rễ, còn Chúa Kitô là Cây Nho mầu nhiệm;
Đức Maria là Quả Nho, còn Chúa Kitô là Rượu Nho thánh;
Đức Maria là Lúa Miến, còn Chúa Kitô là Tấm Bánh;
Đức Maria là thân Hồng, còn Chúa Kitô là Hoa Hồng thắm;
Đức Maria là Nguồn Suối, còn Chúa Kitô là Hồng Thủy thanh tẩy;
Đức Maria là Chén, còn Chúa Kitô là Máu cứu độ;
Đức Maria là Đền Thờ, còn Chúa Kitô là Chúa của Đền Thờ;
Đức Maria là Hải Đăng, còn Chúa Kitô là Sự Nghỉ Ngơi của chốn nương náu;
Đức Maria là Tấm Gương, còn Chúa Kitô là phúc Hưởng Kiến. Amen.

LỜI KINH MỚI

Lạy Rạng Đông diễm phúc, khi đến giờ, liệu con đã sẵn sàng chưa? Liệu tâm trí con có dám liều bước trên con đường Mẹ chỉ dẫn, con đường Thiên Chúa muốn con bước đi hay không? Liệu con dám phó mình cho định phận hay không? Liệu con có thể nhận ra điều Thiên Chúa muốn về con khi tạo dựng nên con hay không?

Với ơn phù trợ sáng soi của Mẹ, lạy Mẹ dấu yêu, con sẽ thành công. Amen.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)