dongcong.net
 
 


ĐẤNG TRUNG GIAN

Câu truyện

Vai trò Trung Gian bổ túc cho vai trò Trạng Sư và Đồng Công Cứu Chuộc của Đức Maria. Truyền thống xa xưa, gần như là từ đầu, đã xưng tụng Đức Maria là Đấng Trung Gian. Giáo Hội tin rằng Thiên Chúa đã tuyển chọn Đức Maria làm Đấng Trung Gian giữa Thiên Chúa và nhân loại để thực thi hiệu quả công cuộc giao hòa.

Một số người quyết liệt chống đối việc xưng tụng Đức Maria là Đấng Trung Gian. Họ cho rằng chỉ mình Chúa Giêsu Kitô mới đích thực là Trung Gian duy nhất giữa Thiên Chúa và nhân loại, theo lời tuyên bố rõ ràng trong thư thứ nhất thánh Phaolô gửi cho Timothy: “… chỉ có một Đấng Trung Gian duy nhất giữa Thiên Chúa và nhân loại, một Đấng, đó là Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã thí mạng sống làm giá chuộc thay cho mọi người” (2:5-6). Tuy nhiên, Giáo Hội Công Giáo tin rằng địa vị trung gian hoàn hảo của Chúa Kitô không loại trừ địa vị trung gian tùy phụ của những người khác. Đúng hơn, địa vị trung gian của Chúa Kitô còn cần đến sự cộng tác tích cực của những người khác. Thánh Công Đồng Vatican II giải thích,

Thực vậy, không bao giờ được phép đặt một tạo vật nào ngang hàng với Ngôi Lời nhập thể và cứu chuộc; nhưng cũng như chức linh mục của Chúa Kitô được thông ban dưới nhiều hình thức cho các thừa tác viên và các giáo dân, và cũng như sự tốt lành duy nhất của Thiên Chúa được ban phát nhiều cách cho các tạo vật, thì sự trung gian duy nhất của Đấng Cứu Thế không những không loại bỏ mà còn khuyến khích các thụ sinh cộng tác, trong sự tùy thuộc vào nguồn mạch duy nhất (Lumen gentium, 62).

Như Giáo Hội đã giáo huấn từ xưa, Mẹ Thiên Chúa làm sáng tỏ hiệu quả hoàn hảo của vai trò trung gian của Chúa Kitô. Theo lời công đồng Vatican II, “Vai trò làm mẹ của Đức Maria đối với loài người không làm lu mờ hay giảm bớt vai trò trung gian duy nhất của Chúa Kitô, trái lại còn làm sáng tỏ mãnh lực của sự trung gian ấy” (Lumen gentium, 60). Đức Gioan Phaolô II đã tuyên bố, “vai trò trung gian của Đức Maria là thành quả lớn lao nhất của vai trò trung gian của Chúa Kitô, và mục đích chủ yếu là để giúp đỡ chúng ta gặp gỡ Chúa thân mật và sâu xa hơn” (buổi tiếp chung, ngày 12.1.2000).

Tông thư Redemptoris Mater của Đức Gioan Phaolô II đã giải thích đầy đủ về vai trò trung gian của Đức Maria:

Đức Maria đứng giữa Con Mẹ và nhân loại trong thực trạng thiếu thốn, cần thiết, và đớn đau của họ. Mẹ đứng “giữa” nghĩa là hành xử như một người trung gian, với địa vị một người mẹ, chứ không phải một người ngoài cuộc. Như thế, Đức Maria biết rằng, Mẹ có thể cho Con Mẹ biết những nhu cầu của nhân loại, và thực sự, Mẹ có quyền làm như vậy (21).

Đức Thánh Cha quảng diễn, “[Thiên Chúa] muốn rằng, Người Nữ này – người đầu tiên đón tiếp Con của Người, cũng đưa toàn thể nhân loại đến với Người. Vì vậy, Đức Maria là con đường mọi người phải theo để đến với Chúa Cha, nhờ Chúa Kitô, trong Chúa Thánh Thần” (buổi tiếp chung, ngày 12.1.2000). Vì Chúa Kitô đã đến với nhân loại qua Đức Maria, nên để đến cùng Chúa Kitô, nhân loại có lẽ, có thể, và nhiều khi cần thiết phải nhờ Đức Maria. Đức Maria được gọi là đường dẫn đến Chúa Kitô.

Qua con đường ấy, ân sủng trời cao tràn đổ xuống. Theo lời Đức Biển đức XIV: “Đức Mẹ như dòng suối thiên đàng, qua đó, mọi ân sủng tràn chảy chan hòa và các ân huệ đến với linh hồn những phàm nhân xấu xa.” Thánh Pius X giáo hoàng đã nói, “Mẹ là Đấng ban phát những ân huệ Chúa Kitô đã sắm được qua cuộc tử nạn.” Đức Maria được xưng tụng không những là Đấng Trung Gian, mà còn là Đấng Trung Gian Mọi Ơn.

Thực vậy, vì lời fiat của Đức Maria đã mở đường cho Ngôi Lời nhập thể, nên Mẹ có một ảnh hưởng rất lớn trên Con Mẹ. Đức Pius XII đã nói: “… Thánh ý Thiên Chúa muốn chúng ta đạt được mọi hồng ân qua tay Đức Mẹ.” Vì thế, các tín hữu cầu nguyện cùng Đức Maria Trung Gian. Mẹ chuyển tất cả những lời thỉnh nguyện của chúng ta lên Con Mẹ, kêu xin Người đoái thương nhìn đến những thỉnh cầu và ban cho nhân loại ơn thương xót dồi dào.

Trong vai trò Trung Gian, Đức Maria không muốn thu hút sự chú ý về mình. Chắc chắn Đức Maria không bao giờ chiếm đoạt sự thờ phượng cho mình. Đúng hơn, Mẹ tỏa chiếu Chúa Kitô, khuyến khích đoàn con hãy qui hướng về Chúa Kitô và sống theo thánh ý Thiên Chúa. Mẹ Maria luôn tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả con cái của Mẹ được kết hợp trong tình yêu với Thiên Chúa.

LỜI KINH TRUYỀN THỐNG

Ôi Trinh Nữ Mẹ Rất Thánh của Ngôi Lời… từ thẳm cung lòng thương cảm, xin Mẹ hãy tiếp nhận những ai chạy đến cùng Mẹ. Với tình từ ái dạt dào chan chứa, xin Mẹ hãy nuôi dưỡng đoàn chiên Con Mẹ đã cứu chuộc bằng giá Máu của Người.

Xin hãy ban cung lòng Mẹ cho mọi người đã được tạo thành, vì Mẹ đã nuôi dưỡng Đấng Tạo Thành của mọi người. Xin Mẹ hãy nâng đỡ tất cả những ai tôn kính Mẹ, như một phần thưởng cho họ vì đã phụng sự Mẹ. Và chúng con, những người hân hoan phụng sự Mẹ, sẽ luôn luôn được sự trung gian của Mẹ chở che.
Sách kinh Visigothic

LỜI KINH MỚI

Lạy Mẹ Maria Trung Gian, chúng con đặt trước thánh nhan Mẹ những nhu cầu, hy vọng và ước nguyện thầm kín của tâm hồn chúng con. Chúng con nài xin Mẹ chúc lành cho chúng con bằng lời đảm bảo rằng Mẹ sẽ đưa những thỉnh nguyện của chúng con [kể ra] đến với Con Mẹ, và xin cho chúng con những ơn lành chúng con mong tìm. Amen.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)