dongcong.net
 
 


ĐỨC MẸ NHÂN ÁI
(Đức Nữ Nhân Từ, Nữ Vương Thương Xót)

Câu truyện

Đức Maria có một tri thức uyên thâm về mầu nhiệm lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngay khi vừa biết về mầu nhiệm Nhập Thể trong lòng mình, Mẹ Maria đã nói tiên tri trong bài ca Magnificat về lời hứa xót thương của Thiên Chúa dành cho dân tộc Israel đã được thực hiện: “Lòng thương xót Chúa trải qua từ đời nọ tới đời kia, dành cho những ai kính sợ Người” (Lc 1:50); và “Người đã phù giúp Israel, tôi trung của Người, bởi nhớ lại lời Người đã hứa với tổ tiên chúng tôi…” (Lc 1:54-55). Chắc hẳn Thánh Cả Giuse cũng chia sẻ với Đức Maria sứ điệp mà ngài đã được lãnh nhận từ thiên thần: “Bà sẽ sinh một con trai, và ông sẽ đặt tên là Giêsu, vì Người sẽ cứu dân mình khỏi tội” (Mt 1:21). Nếu không phải là Thiên Chúa nhân lành, thì ai sẽ ban khí cụ để giải thoát dân Người khỏi cảnh nô lệ, ai sẽ thương xót dẫn đưa dân Người, bất chấp những sai phạm của họ, đến miền Đất Hứa? Nơi Trái Tim Vô Nhiễm, Đức Maria biết rõ Hài Nhi Mẹ đang cưu mang chính là biểu chứng lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho nhân loại.

Khi Chúa Giêsu khởi sự sứ vụ, Đức Maria càng hiểu hơn về ý nghĩa của lòng thương xót Thiên Chúa. Phúc Âm thánh Matthêu ghi lại lời Chúa Giêsu đã phán với các môn đệ: “Ta muốn lòng nhân từ, chứ không phải hy lễ” (9:13). Khi đứng trong hội đường Nazareth, Chúa Giêsu đã đọc, “Thánh Thần Chúa ngự trên Tôi, vì Người đã xức dầu cho Tôi… để Tôi công bố Năm Hồng Ân của Thiên Chúa” (Lc 4:18-19). Năm Hồng Ân là thời gian mọi nợ nần đều được xóa bỏ, năm của lòng thương xót vô giới hạn. Ai - nếu không phải là một Thiên Chúa đầy xót thương - sẽ nhìn đến những kẻ bị xã hội ruồng bỏ để yêu thương tiếp đón họ vào vòng tay của Người? Chúa Giêsu đã kể câu truyện Người Con Hoang Đàng, người được cha già nhân lành tha thứ lỡ lầm và vui mừng khi thấy anh trở về (Lc 15:11-32). Chúa Giêsu đã kêu gọi các môn đệ hãy noi theo tấm gương nhân ái của Thiên Chúa: “Phúc cho ai có lòng xót thương, vì họ sẽ được thương xót” (Mt 5:7). Đức Maria có lẽ là người trực tiếp được nghe, và có lẽ cũng đã chia sẻ với Con Mẹ về những điều ấy. Với bản năng Người Mẹ, Đức Maria đã hiểu thấu sứ mạng thương xót của Con. Sau cùng, khi Chúa Giêsu ủy thác Mẹ cho môn đệ Gioan chăm sóc, có lẽ cùng với Chúa Giêsu, Mẹ đã cảm nghiệm khối tình đớn đau đã làm cho cái chết của Chúa trở nên cần thiết.

Người ta cho rằng thánh Odo, đan viện trưởng dòng thánh Cluny thế kỷ X, là người đầu tiên xưng tụng Mẹ Thiên Chúa Thương Xót là Đức Mẹ Thương Xót. Danh hiệu này đương nhiên đã được đón nhận, và sau đó, được đưa vào lời kinh nổi tiếng của thế kỷ XI là kinh Salve Regina. Rất nhiều họa phẩm trình bày Mẹ Thương Xót đã góp phần truyền bá lòng sùng kính Đức Maria dưới tước hiệu này. Chẳng hạn ảnh Đức Mẹ Chuộc Kẻ Làm Tôi cầm trên tay những sợi xích Chúa Thương Xót đã cất khỏi những kẻ bị tội lỗi xiềng trói; và ảnh Đức Mẹ trên tòa cao đang trao Đấng Cứu Độ cho thế giới.

Đức Gioan Phaolô II đã viết rất nhiều về Đức Maria là Mẹ Thương Xót:

Vậy Đức Maria là người hiểu biết sâu xa nhất về mầu nhiệm lòng thương xót của Thiên Chúa. Mẹ biết giá phải trả, Mẹ biết lòng thương xót ấy lớn lao như thế nào. Theo ý nghĩa này, chúng ta xưng tụng Mẹ là Từ Mẫu Xót Thương: Đức Nữ Nhân Lành, hoặc Mẹ Chúa Xót Thương; mỗi tước hiệu đều mang một ý nghĩa thần học sâu xa, bởi vì nói lên sự chuẩn bị đặc biệt của linh hồn Mẹ, của tư cách toàn vẹn nơi Mẹ, để Mẹ có thể nhận biết, qua những biến cố phức tạp, trước tiên là của dân tộc Israel, rồi của từng cá nhân và của toàn thể nhân loại, rằng lòng thương xót “trải qua từ đời nọ đến đời kia” mà con người được dự phần theo chương trình đời đời của Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh (tông thư Thiên Chúa Giàu Lòng Xót Thương, 98).

Lời fiat của Đức Maria đã đưa Lòng Thương Xót của Thiên Chúa vào thế gian. Khi cộng tác vào chương trình lòng thương xót Thiên Chúa, các tín hữu khắp nơi tôn vinh và chúc tụng Mẹ.

LỜI KINH TRUYỀN THỐNG

Chúng con kính chào Nữ Vương Mẹ Nhân Ái, nguồn sức sống, nguồn an vui, nguồn hy vọng của chúng con. Ôi lạy Mẹ, nơi lưu đầy con cháu Evà, kêu van Mẹ giữa vũng châu lệ. Lạy Mẹ là trạng sư chúng con, xin thương ghé mắt nhân từ nhìn đến chúng con ôi Mẹ. Đến sau qua đời này, xin Mẹ cho chúng con được thấy Chúa Giêsu, Con lòng Mẹ, gồm phúc lạ. Ôi khoan thay, nhân thay, êm thay, Thánh Maria Trọn Đời Đồng Trinh. Amen. Kinh Salve Regina

LỜI KINH MỚI

Lạy Mẹ Nhân Ái, xin thương nhìn những giọt nước mắt chúng con! Chúng con đầy hối hận vì những sai lỗi vô vàn. Chúng con đã thiếu trung thành với Thiên Chúa. Chúng con đã không nhân ái với tha nhân. Chúng con đã không hiền lành với bản thân. Vì đã xa lạc nẻo đường của Con Mẹ, nên chúng con âu sầu. Xin Mẹ hướng dẫn chúng con trở về nẻo đường của Người, và cho Người biết chúng con đã thống hối, nài xin Người ban cho chúng con nụ cười của lòng thương xót, để một ngày kia chúng con được cùng Mẹ dự phần những lời hứa muôn đời của Người. Amen.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)