dongcong.net
 
 


NIKOPOIA
(Đấng Ban Chiến Thắng)

Câu truyện

Trong truyền thống Byzantine có nhiều kiểu hình Đức Mẹ bồng Chúa Con, quan trọng hơn cả là bức Hodegetria và bức Blacherniotissa, đề cao nhiệm vụ cầu bầu của Đức Maria; và bức Nikopoia, Đấng Ban Chiến Thắng.

Bức ảnh thứ ba này cực kỳ vương giả, trình bày Đức Maria ngự trên tòa cao. Đức Mẹ nhìn về phía trước, chân đặt trên bục quí, bận cẩm bào màu đỏ hoàng gia. Đức Mẹ bồng Chúa Con trên lòng, tay trái nâng chân trái của Chúa, và tay phải đặt trên vai phải của Người. Theo các chuyên gia ảnh thánh, tư thế này biểu hiện uy quyền của Chúa Con. Đôi khi, bức ảnh còn có hai thiên thần cầm quả cầu và vương trượng, biểu tượng của vương quyền, làm khung cho hình ảnh Đức Mẹ bồng Chúa Con.

Qua việc trình bày Đức Maria và Chúa Giêsu trên ngai báu, bức ảnh gợi lại sự kiện ba đạo sĩ mang những lễ vật vương giả là vàng, nhũ hương và mộc dược đến tôn thờ Chúa Hài Nhi, phục lạy Người và Mẹ Maria (Mt 2:11).

Hoàng đế Heraclius có lẽ là người đã đặt tên “Đấng Ban Chiến Thắng” cho bức ảnh này. Ông đã nhận Đức Mẹ bồng Chúa Con làm bảo trợ khi trẩy thuyền từ Carthage đến chinh phục Constantinople vào năm 610, và trở thành hoàng đế Đông Phương của đế quốc Roma.

Bức ảnh này nói lên cuộc hiển thắng của Chúa Kitô trên toàn thế giới và là lời Đức Mẹ nhắc nhở mọi người hãy mừng vui và chia sẻ chiến thắng ấy.

LỜI KINH TRUYỀN THỐNG

Ôi Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa, Mẹ thật diễm phúc, bởi vì do Đấng đã nhập thể trong lòng Mẹ mà Hỏa Ngục đã bị đánh bại, Ađam đã được đoái thương, án nguyền đã bị hủy bỏ, Evàø đã được giải thoát, Tử Thần đã bị giết chết, và chúng con đã được sống. Vì vậy, chúng con hát vang bài thánh ca ngợi khen: chúc tụng Chúa Kitô, Thiên Chúa chúng con, tôn vinh Đấng đoái thương thực hiện công trình chiến thắng!

LỜI KINH MỚI

Ôi Đấng Nikopoia rất thánh, con xin cám tạ Mẹ vì đã nhắc cho con về cuộc hiển thắng vẻ vang của Con Mẹ, con xin Mẹ hãy luôn nhắc nhở con về điều ấy. Xin Mẹ hãy khuyến khích khi con bị xông đánh hoặc thất bại, để con nhớ lại những lời của Con Mẹ, Đấng kêu gọi dân Người “hãy vui lên” vì Người đã chiến thắng mọi sự. Xin Mẹ giúp con nhìn xem các chi tiết trong cuộc chiến mỏi mệt của con bằng cái nhìn muôn đời, để dẹp bỏ nỗi thất vọng trong từng giây phút, để hưởng ngoạn niềm vui của giờ phút Thiên Chúa đã tiền định cho con. Xin Mẹ dạy con biết vui mừng trong cuộc sống. Con nài xin Mẹ ơn này, nhân danh Người Con chiến thắng của Mẹ. Amen.

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)