dongcong.net
 
 


HIỀN MẪU MỌI QUỐC GIA

Câu truyện

Vào ngày 25 tháng 3 năm 1945, ngày lễ Đức Mẹ Truyền Tin, khi Thế Chiến II sắp sửa kết liễu, chị Isje Johanna Peerdeman - còn gọi là Ida - đang nói chuyện với mấy cô em và cha Joseph Frehe, O.P., linh hướng của chị, trong phòng khách, bỗng nhiên chị nhìn thấy và bị cuốn hút vì một luồng sáng lạ phát xuất từ gian phòng kế bên. Khi ấy, gian phòng dường như biến mất, và chị nhìn thấy một người nữ từ trên không ngự xuống. Ida nghĩ ngay người ấy là Đức Mẹ. Người nữ ấy yêu cầu Ida lặp lại những lời của mình một cách chậm rãi, còn cha Frehe truyền cho mấy cô em của Ida hãy ghi lại những lời ấy. Đó là khởi đầu của một loạt dài những cuộc thăm viếng và kinh nghiệm siêu nhiên tiếp diễn trong nhiều thập kỷ sau đó.

Khi cuộc thị kiến đầu tiên xảy ra, chị Ida đã 40 tuổi. Tuy cha linh hướng và một hoặc hai người em gái cũng hiện diện trong nhiều cuộc thị kiến, nhưng chỉ một mình Ida được nhìn thấy và nghe được lời Đức Mẹ. Các thông tin liên quan đến những cuộc hiện ra được giữ kín trong nhiều năm trời.

Mãi đến ngày 1 tháng 11 năm 1951, Đức Mẹ mới xưng mình, “Mẹ là Đức Nữ Maria – Hiền Mẫu Mọi Quốc Gia. Con có thể gọi Mẹ là ‘Bà Chúa Mọi Quốc Gia’ hoặc “Hiền Mẫu Mọi Quốc Gia.’ Mẹ muốn được nhận biết như vậy. Hỡi tất cả con cái nhân loại, tất cả các quốc gia trên thế giới, các con hãy hợp nhất với nhau.”

Đa số các sứ điệp của Đức Mẹ là những tiên báo ngoại thường về các biến cố, chẳng hạn việc phân chia nam bắc Triều Tiên, việc đổ bộ mặt trăng, việc xây bức tường Berlin, kể cả việc chế tạo các loại vũ khí hóa học và nguyên tử. Trong một số trường hợp, Đức Mẹ đã tiên báo về các biến cố trước hai mươi năm. Về công đồng Vatican II, Đức Mẹ cũng báo trước và giải thích, “Mẹ sẽ gửi đến sứ điệp của Con Mẹ: giáo lý thì đúng, nhưng các luật lệ có thể và phải được sửa đổi” (ngày 11 tháng 2 năm 1951). Mẹ yêu cầu các tín hữu hãy cổ động lòng sùng kính Hiền Mẫu Mọi Quốc Gia cũng như sứ điệp ân sủng, hòa bình và ơn cứu độ cho toàn thế giới.

Đáng chú ý nhất có lẽ là việc Đức Mẹ chuẩn bị lòng trí nhân loại về một tín điều Thánh Mẫu mới. Ngày 31 tháng 5 năm 1951, Đức Mẹ đã phán với chị Ida, “Chúa Cha và Chúa Con muốn phái Mẹ đến thế gian vào thời buổi này trong tư cách Đấng Đồng Công Cứu Chuộc, Trung Gian, và Trạng Sư.” Ngày 2 tháng 7 năm 1951, Đức Mẹ lại phán,

Sau đây là lời giải thích về tín điều mới: trong tư cách Đấng Đồng Công Cứu Chuộc, Trung Gian, và Trạng Sư, Mẹ đang đứng trên địa cầu, trước thập giá Đấng Cứu Độ. Theo thánh ý Chúa Cha, Đấng Cứu Độ đã giáng thế. Để hoàn thành việc này, Chúa Cha đã sử dụng Đức Nữ. Như thế, Đấng Cứu Độ chỉ tiếp nhận – Mẹ nhấn mạnh từ ‘chỉ’ – huyết nhục, tức là thân xác từ nơi Đức Nữ. Từ Thiên Chúa và Tôn Sư của Mẹ, Đấng Cứu Độ đã tiếp nhận thần tính của Người. Như vậy, Đức Nữ đã trở thành Đấng Đồng Công Cứu Chuộc.

Ngày 4 tháng 4 năm 1954, Đức Mẹ đã xác nhận, “Mẹ không đem đến một giáo lý mới. Mẹ chỉ đem đến những tư tưởng đã có từ xưa.” Thực vậy, các tín hữu nam nữ thời xa xưa đã tin Chúa Kitô là Ađam Mới, vì thế, Đức Maria là Evàø Mới.

Cho đến năm 1959, Đức Mẹ vẫn tiếp tục thăm viếng chị Ida. Ngày 31 tháng 5 năm 1958, chị Ida bắt đầu được hưởng những thị kiến Thánh Thể và các cuộc nhiệm đàm, kể cả những lần được gặp Ba Ngôi Thiên Chúa. Các bức sứ điệp mang nội dung hy vọng, không những về việc Chúa Kitô cứu độ nhân loại, mà còn về cuộc vinh thắng của Đức Maria đối với ma quỉ. Chị Ida đã được tổng cộng 56 lần hiện ra và 151 lần kinh nghiệm thần bí liên quan đến Thánh Thể, đa số xảy ra trong giờ thánh lễ, lần cuối cùng là ngày 25 tháng 3 năm 1984.

Vì những kinh nghiệm ấy, chị Ida đã phải chịu chế nhạo và bách hại. Nhưng ngày 31 tháng 5 năm 1996, việc Giáo Hội công nhận các cuộc hiện ra - qua đức giám mục Henrik Bomers và giám mục phụ tá Josef Punt, giáo phận Haarlem-Amsterdam - đã là một nguồn ủi an rất lớn cho chị. Không bao lâu sau đó, vào ngày 17 tháng 6 năm 1996, chị Ida đã qua đời.

Dưới đây là lời kinh dâng lên Chúa Giêsu mà Hiền Mẫu Mọi Quốc Gia đã gửi đến cho nhân loại qua những lần hiện ra tại Amsterdam.

LỜI KINH TRUYỀN THỐNG

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Một Chúa Cha, giờ đây xin Chúa sai Thánh Thần đến với địa cầu. Nguyện xin Thánh Thần Chúa hãy sống giữa mọi quốc gia, để họ được giữ gìn khỏi sự sa đọa, tai ương và chiến tranh. Ước chi Hiền Mẫu Mọi Quốc Gia là Đức Maria đồng thời cũng trở nên Đấng Trạng Sư cho chúng con. Amen.

LỜI KINH MỚI

Lạy Mẹ rất dấu yêu, Hiền Mẫu Mọi Quốc Gia, con được chất ngất trong niềm vui! Con vui mừng khi nhận ra và tôn vinh Mẹ là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc, Trung Gian, và Trạng Sư. Con được thúc bách hiến dâng đời sống cho tinh thần lời fiat của Mẹ. Con cảm thấy hân hoan trong tình yêu con dành cho Mẹ và tình yêu Mẹ dành cho con. Ôi Mẹ chí thánh, xin hãy là Đấng Đồng Công của con bằng việc mang lại sự lành cho mọi nỗ lực của con, ngay cả khi con thất bại. Xin Mẹ hãy là Đấng Trung Gian của con, bằng việc hòa giải con với thánh ý Chúa và hợp nhất con với Chúa Thánh Thần. Xin Mẹ hãy là Đấng Trạng Sư của con, hướng dẫn con đến với Con Mẹ, để con được nắm chắc Con Đường, Sự Thật, và Sự Sống. Nhưng trên hết, xin Mẹ hãy luôn luôn là người mẹ rất mực dấu yêu và từ ái của con. Amen.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)