Giáo Lý về Đức Mẹ
 
 


TỪ TRUYỀN TIN ĐẾN MÔNG TRIỆU

56. Sau khi Chúa về trời, Đức Trinh nữ Maria đã làm gì?

Ngay sau khi Chúa Giêsu về trời, Đức Mẹ Maria đã cấp tốc trở về Nhà Tiệc Ly cùng với các Tông Đồ dự tuần tĩnh tâm cầu nguyện, đón đợi Chúa Thánh Linh mà Chúa Giêsu đã hứa ban. Hết tuần chín ngày, đến ngày thứ mười, Chúa Thánh Thần đã linh giáng bằng cơn gió rất mạnh tràn vào nhà, rồi có hinh lưỡi lửa đỗ trên đầu Đức Mẹ Maria và các Tông Đồ (Tông Đồ Công Vụ 2:1-5) Giáo Hội gọi ngày đó là Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

57. Đức Mẹ Maria có bao giờ rước lễ không?

Chắc hẳn là có. Thánh Gioan Tông Đồ được Chúa Giêsu yêu dấu (xem Jn 13:23-25) đã được Chúa trao phó Đức Mẹ Maria trên đồi Golgotha trước khi Chúa ly trần. Ngài liền đem Đức Mẹ về nhà mình (xem Jn 19: 26-27). Chắc chắn Thánh Gioan đã vâng nghe lời Chúa Kitô dặn: “Các con hãy làm việc này để nhớ đến Thầy” (Lc 22:19) nên đã dâng thánh lễ để Đức Mẹ Maria tham dự.

Về phần Đức Mẹ, đã chịu cực khổ vô cùng khi Chúa Giêsu lên 12 tuổi ở lại Đền Thánh chỉ ba ngày mà Mẹ không biết. Giờ đây, Chúa Kitô đã lìa Đức Mẹ để về Trời, nhưng lại hiện diện một cách thực tại trong Nhiệm Tích Thánh Thể (Mt 28:20) lẽ nào Đức Mẹ không nôn nóng và vội vã rước lễ để đón nhận chính Mình và Máu Chúa Kitô, Con Chí Ái của Mẹ?

Theo mặc khải tư của hại chị Đáng Kính Maria đệ Agrêđa và Catharina Emmêrích, Đức Mẹ có tham dự Bữa Tiệc Ly của Chúa Cứu Thế và đã rước lễ, nhưng Đức Mẹ và các phụ nữ đạo đức tham dư tại một phòng kế cận Phòng Tiệc Ly. Sau khi Chúa về Trời, Đức Mẹ thường tham dư Thánh Lễ và Rước Chúa mỗi lần Thánh Tông Đồ Gioan cử hành thánh lễ. (Xem Thành Đô Huyền Nhiệm tr. 433-435. The Life of The Blessed Virgin Mary from Venerable Anne Catherine Emmerick tr. 358-361)

58. Tại sao gọi Đức Trinh Nữ Maria là “ Mẹ Thánh Thể?”

Đức Trinh Nữ Maria được tôn vinh là “Mẹ Thánh Thể” vì các lý do sau đây:

Chúa Giêsu Kitô hiện diện thực sự trong phép Thánh Thể cũng chính là Chúa Giêsu Kitô đã sinh bởi cung lòng trinh khiết Đức Mẹ Maria. Chính Mẹ đã nuôi dưỡng, chăm nom săn sóc và dạy dỗ Hài Nhi Giêsu từ tấm bé. Thân thể, máu huyết Chúa Kitô phát xuất từ ngọc thể Đức Maria do quyền năng tác động của Thánh Linh. Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể trong cung lòng đồng trinh của Đức Mẹ cũng chính là Chúa Kitô ngự thật trong phép Thánh Thể mà chúng ta rước vào lòng.

Chúa Kitô ngày nay ngự thật trong Nhà Tạm tại các nhà thờ Công Giáo cũng chính là Chúa Giêsu Kitô đã ngự chín tháng trong cung lòng dấu ái của Mẹ Maria.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)