Giáo Lý về Đức Mẹ
 
 


TỪ TRUYỀN TIN ĐẾN MÔNG TRIỆU

59. Hãy nói về linh hồn Đức Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria. (The Marian Catechism số 36)

Thiên Chúa đã dựng nên linh hồn Đức Giêsu Kitô và linh hồn Đức Trinh Nữ Maria cũng giống như đã tạo dựng linh hồn chúng ta. Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa, là Đấng Hằng Hữu, có từ tưở đời đời. Nhưng đến thời đã định, Thiên Chú Ba Ngôi đã tạo dựng cho Ngôi Hai một linh hồn và một thân xác để trở thành một người. Đức Trinh Nữ Maria không được hiện hữu trước khi được Thiên Chúa tạo dựng linh hồn Đức Mẹ.

Linh hồn người thì thiêng liêng, được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, nên nó bất tử.

60. Thiên Chúa đã tạo dựng Đức Trinh Nữ Maria trước khi cho Ngôi Hai Nhập Thể chịu chết trên Thánh Giá, làm sao Chúa Kitô có thể cứu chuộc linh hồn Đức Trinh Nữ Maria? (The Marian Catechism số 17)

Chúa Kitô cứu chuộc linh hồn Đức Mẹ Maria bằng tiên hưởng, (tức là hưởng trước). Vì Thiên Chúa không bị giới hạn bởi thời gian. Tất cả chương trình cứu độ Chúa Kitô thực hiện trên mặt đất đã luôn luôn hiện hữu trong thánh ý Thiên Chúa. Đức Trinh Nữ Maria cũng đã hiện hữu trong thiên ý. Đức Mẹ đã biết khi Con Chí Ái của mình chịu đau khổ tột độ cho nhân loại, thì cũng chịu cho chính Mẹ nữa. Chúa Kitô đã lập công cho Đức Mẹ bằng mọi đặc ân và ơn nghĩa trung thành.

61. Sau khi Chúa về trời, Đức Mẹ Maria còn sống trên trần gian được bao lâu nữa, và ly trần ở đâu?

Không ai biết được đích xác, kể cả các sử gia sau đó. Ngay cả đến các vị đạo đức thánh thiện đã được mặc khải tư về đời sống Chúa Giêsu và Đức Mẹ, nhất là sau khi các Ngài chết trong hương thơm thánh thiện, đã được Giáo Hội Rôma liệt vào sổ các vị Đáng kính, cũng đã tả khác nhau theo mặc khải tư của họ. Chị Đáng kính Maria đê Agrêđa (1602-1665) tuyên bố: Đức Mẹ Maria ly trần tại Giêrusalem, hưởng thọ 70 tuổi. Chị Đáng kính Anna Catharina Emmêrích (1774-1824) lại quả quyết: Đức Mẹ Maria ly trần tại Ephêsô nước Ai Cập, hưởng thọ 63 tuổi. Gần đời chúng ta hơn có chị Therese Neuman (1898-1962) người đã được Chúa in năm Dấu Thánh, cũng đã được mặc khải qua thị kiến, tuy chị không đề cập đến tuổi, nhưng đã xác quyết: Đức Mẹ ly trần tại Giêrusalem nước Do Thái. (Therese Neumann Mystic and Stigmatist by Adalbert Voglp. 47)

Về phần Đức Mẹ, vì quá khiêm nhượng muốn sống ẩn tích mai danh để qui mọi vinh quang về Thiên Chúa, nên Đức Mẹ đã giấu kín không hề tiết lộ, mà có lẽ còn cấm các Thánh sử là những người đã sống đồng thời với Đức Mẹ, không cho các Ngài đề cập đến số tuổi và nơi Đức Mẹ đã lìa trần.

Có một số Giáo Phụ nổi danh thuộc thế kỷ thứ VII và thứ VIII, nghĩa là sau khi Đức Mẹ ly trần, như Thánh Môđestô, Thánh Sôphrônia và Thánh Germanô thì quả quyết Đức Mẹ đã qua đời tại Giêrusalem.(xem Florilegium Mariae tr. 263)

Giáo Hội Rôma cũng không xách quyết điều đó, để ai muốn nhận nơi nào tùy ý.

Tuy nhiên, mọi người đều biết rõ việc hiển nhiên này: Trong chuỗi ngày Đức Mẹ Maria sinh sống ở trần gian sau khi Chúa Giêsu đã về trời, Mẹ đã săn sóc đến lợi ích và việc phát triển Giáo Hội sơ khai. Sự hiện diện dịu hiền đầy tình mẫu tử và những gương sáng rạng ngời của Mẹ đã phấn khởi, khích lệ và làm kiên vững các Tông Đồ, và các môn đệ và tín hữu tiên khởi của Chúa Kitô.

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)