Giáo Lý về Đức Mẹ
 
 


TỪ TRUYỀN TIN ĐẾN MÔNG TRIỆU

62. Kinh Thánh không đề cập đến, Đức Trinh Nữ Maria cũng không tiến lộ, các mặc khải tư thì nói không giống nhau. Vậy còn cách nào có thể suy diễn và phỏng đoán những diễn tiến của cuộc đời Đức Mẹ Maria không?

Theo Cha Raoul Plus Dòng Tên đã ghi lại những sưu tầm của Ngài trong cuốn sách: “Đức Maria trong đời sống siêu nhiên của chúng ta” (Mary in our Soul life tr. 27), sau đây là diễn biến cuộc đời Đức Mẹ Maria.

- Ngày Truyền Tin: Đức Mẹ 15 tuổi.
- Khi di cư sang Ai Cập: Đức Mẹ 17 tuổi.
- Khi cùng với Thánh Gia trở về Nazareth: Đức Mẹ 24 tuổi.
- Khi Thánh Cả Giuse ly trần: Đức Mẹ 42 tuổi.
- Khi Chúa Giêsu từ giã ra truyền giáo công khai: Đức Mẹ 45 tuổi.
- Khi ly trần: Đức Mẹ 72 tuổi.

63. Kinh Thánh Tân Ước có ghi lại các lời Đức Maria đã nói công khai khi còn sống không?

Kinh Thánh Tân Ước, cũng như Công Vụ Tông Đồ và Các Thánh Thư không ghi nhiều các lời Đức Mẹ Maria đã nói, như các lời giảng dạy của Chúa Kitô, mà chỉ ghi 6 lời ngắn gọn và một lời dài ca tụng Thiên Chúa:

Với Sứ Thần Gabriel đến báo tin:

1. “Việc ấy thành sự sao được, vì tôi đã khấn giữ mình trinh khiết với Thiên Chúa” (Lc 1:34).

2. “Này tôi là Nữ tì của Thiên Chúa” (Lc 1:38A).

3. “ Tôi xin hoàn toàn vâng phục lệnh Thiên Sứ” (Lc 1:38B).

Với Dì Elizabeth khi Dì ca tụng Đức Maria là người có phúc, tức thì Đức Mẹ cất lên bài ca tôn vinh Thiên Chúa:

4. “Chúa toàn năng đã làm cho tôi muôn điều trọng đại, danh Ngài là Thánh” (Lc 1:46-55).

Khi lạc mất Chúa Giêsu rồi tìm thấy trong Đền Thờ:

5. “Con ơi! Sao Con làm như thế? Cha và Mẹ đã hết sức lo lắng tìm Con?” (Lc 2:49)

Khi dự tiệc cưới tại Cana, Đức Mẹ đã trình với Chúa Giêsu:

6. “Họ hết rượu rồi!” (Jn 2:3) Rồi Đức Mẹ nói với các người giúp việc:

7. “Ngài bảo thế nào, các anh cứ làm như vậy” (Jn 2:5)

64. Trước khi ly trần trên thập giá, Chúa Kitô đã phán những lời nào liên quan tới Đức Mẹ Maria?

Thánh Kinh Tân Ước đã ghi lại 7 lời cuối cùng của Chúa Kitô trên thập giá, có 1 lời liên quan tới Đức Mẹ.

1. “Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm” (Lc 23:43)

2. “Ta bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được về Trời với Ta” (Lc 23:43).

3. “Thưa Bà, đây là Con của Bà!” (Jn 19:26).
“Đây là Mẹ của Con”(Jn 19:27).

4. “Lạy Thiên Chúa Cha! Sao Cha bỏ Con?” (Mt 27:46)

5. “Ta khát” (Jn 19:28).

6. “Mọi sự đã hoàn tất” (Jn 19: 30).

7. “Lạy Cha! Con phó linh hồn trong tay Cha” (Lc 23:46).

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)