Giáo Lý về Đức Mẹ
 
 


Tín Lý
VỀ ĐỨC MẸ MARIA

KHÁI NIỆM VÀ PHÂN CHIA

65. Để hiểu biết tín lý về Đức Mẹ Maria, phải có những điều kiện nào?

Để am hiểu tường tận Tín lý về Rất Thánh Trinh Nữ Maria; hơn nữa, muốn thâm hiểu những chân lý cao siêu liên quan đến Đức Mẹ, cần phải lưu tâm đến Sứ Mệnh Đặc Biệt Người đã lãnh nhận từ Thiên Chúa, và những Đặc ân rạng ngời Thiên Chúa đã ban cho Người vì sứ mệnh này.

66. Phần thứ hai về Giáo lý Đức Mẹ có thể chia làm mấy tiết mục?

Phần thứ hai của Giáo lý Đức Mẹ có thể phân chia cách hợp lý thành hai tiết mục, tức là:

Sứ mệnh đặc biệt của Đức Mẹ Maria và những Đặc ân cao cả của Mẹ.

Sứ Mệnh Đặc Biệt

CỦA ĐỨC MẸ MARIA

67. Đức Mẹ Maria đã lãnh nhận từ Thiên Chúa sứ mệnh nào?

Đức Trinh Nữ Maria đã lãnh nhận từ Thiên Chúa ơn gọi đặc biệt làm Mẹ Phổ Quát tức là Mẹ Đấng Tạo Thành và Mẹ các thụ tạo.

68. Muốn thấu hiểu về Đức Trinh Nữ Maria, phải khảo sát sứ mệnh hoặc ơn gọi của Người như thế nào?

Muốn thấu hiểu ơn gọi đặc biệt của Đức Mẹ Maria, phải lưu tâm về bốn phương diện:

1. Trong ơn tiền định của Đức Mẹ,
2. Trong các lời tiên tri liên quan đến Đức Mẹ,
3. Trong việc Đức Mẹ thi hành,
4. Trong những hiệu quả trực tiếp của sứ mệnh đó, tức là Sự Trung gian và Vương quyền phổ quát của Đức Mẹ.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)