Giáo Lý về Đức Mẹ
 
 


Chương II

SỨ MỆNH ĐỨC MẸ MARIA
TRONG CÁC LỜI TIÊN TRI

76. Sứ mệnh đặc biệt của Đức Mẹ Maria được tiền định, đã được tiên báo nhiều lần trước khi Mẹ thực hiện. Các lời tiên tri này là gạch nối giữa hành động vĩnh cửu của Thiên Chúa đã tiền định cho Đức Mẹ, với sứ mệnh đặc biệt và việc thể hiện sứ mệnh đó trong thời gian.

77. Các lời tiên tri liên quan tới Đức Mẹ Maria được phân chia thế nào?

Các lời tiên tri liên quan tới Đức Mẹ Maria được phân chia làm hai loại: Các lời tiên tri trực tiếp và các lời tiên tri gián tiếp.

Các lời tiên tri trực tiếp diễn tả bằng ngôn ngữ, trái lại các lời tiên tri khác diễn tả trực tiếp bằng sự việc và gián tiếp bằng lời tường thuật cho chúng ta.

78. Đâu là các lời tiên tri chủ yếu trực tiếp liên quan đến Đức Mẹ Maria?

Sau đây là sáu loại tiên tri chủ yếu liên quan trực tiếp tới Đức Trinh Nữ Maria:

1. Tiền Phúc Âm: Thiên Chúa đã phán với hai Nguyên Tổ tiên khởi liền sau khi các ngài sa ngã, là lời hứa Thiên Chúa mặc xác làm người, Ngài là Đấng Trung gian, và về Mẹ Thiên Chúa, Người cũng là vị Trung gian tùy phụ.

2. Lời Tiên Tri của Isaia về dấu chỉ Đức Trinh Nữ phải sinh ra Đấng Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

3. Lời Tiên Tri Isaia tiên báo cho chúng ta về một Cây của dòng giống Jessê.

4. Lời Tiên Tri Mikê nói với chúng ta về Người Nữ sinh con tại thành Bêlem, nước Do Thái.

5. Lời Tiên tri Jêrêmia nói với chúng ta rằng: Một Người Nữ săn sóc một người nam.

6. Diễm Tình Ca đề cập vị Hiền Thê, ám chỉ Đức Trinh Nữ Maria và Giáo Hội.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)