Giáo Lý về Đức Mẹ
 
 


SỨ MỆNH ĐỨC MẸ MARIA
TRONG CÁC LỜI TIÊN TRI

79. Đâu là các lời Tiên Tri chính ám chỉ cách gián tiếp Đức Trinh Nữ Maria?

Các lời Tiên Tri chính ám chỉ gián tiếp về Đức Trinh Nữ Maria là Những Nhân Vật và Các Biểu Tượng:

Các Nhân Vật: Có các bà Evà, Sara, Đêbora, Raken, Rêbecca, Esthe, Giuđích, Bétsabê v.v.

Theo Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo thì:

“ Suốt thời Cựu Ước, sứ mệnh của Đức Trinh Nữ Maria đã được chuẩn bị bởi sứ mệnh các phụ nữ thánh thiện. Ngay từ khởi đầu có bà Evà, tuy thiếu vâng phục, nhưng vẫn nhận được lời hứa là hậu duệ sẽ chiến thắng Ác quỉ và lời hứa làm Mẹ các sinh linh. Do lời hứa này, bà Sara thụ thai con trai trong tuổi xế chiều.

Trái với mọi chờ mong của loài người, Thiên Chúa đã chọn những gì là bất lực và yếu đuối để tỏ ra Ngài luôn trung thành với lời hứa như: Bà Anna mẹ tiên tri Samuel, bà Đêbora, bà Ruth, bà Giudith, bà Esthe và nhiều phụ nữ khác. Nhưng Đức Trinh Nữ Maria đã chiếm chỗ nhất giữa những người nghèo và khiêm hạ này của Thiên Chúa mà với lòng tin tưởng, họ hy vọng đón nhận ơn cứu độ từ nơi Ngài.

Sau thời kỳ lâu dài chờ đợi, thời gian đã viên mãn nơi Đức Maria, một Thiếu nữ Sion cao trọng nhất, nhiệm cuộc mới về ơn Cứu chuộc đã được thiết lập”. (Giáo Lý Công Giáo số 489)

Trong Các Biểu Tượng: có Vườn Địa đàng, Tàu Noe, thang Jacob, Bụi gai lửa cháy, Gậy ông Maisen, Bộ Lông chiên trắng của Giêđêon, Hòm bia Giao Ước, Núi Đá trong hoang địa v.v.

Tất cả các Nhân Vật và Biểu tượng đều gặp thấy trong Cựu Ước.

80. Các Lời Tiên Tri trực tiếp và gián tiếp biểu thị điều gì?

Tất cả các lời Tiên Tri trực tiếp hoặc gián tiếp biểu thị sứ mệnh rất đặc biệt của Đức Mẹ Maria, hay những đặc ân Thiên Chúa biệt đãi Đức Mẹ vì mục đích này.

81. Tại sao lại có tất cả các lời Tiên tri này?

Thiên Chúa nhân lành đầy khôn ngoan sáng suốt, đã muốn tiên báo về Đức Mẹ Maria bằng tất cả các lời Tiên Tri này để bày tỏ sứ mệnh và các đặc ân của Đức Mẹ Maria, hầu sửa soạn nhân loại đón nhận một nhiệm vụ đặc biệt, ngay từ khời đầu công cuộc của Thiên Chúa sẽ thực hiện trong thời gian.

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)