Giáo Lý về Đức Mẹ
 
 


Chương III

THỂ HIỆN SỨ MỆNH ĐỨC MẸ MARIA

82. Khi nào sứ mệnh cao cả của Đức Mẹ Maria được thể hiện trong thời gian?

Sứ mệnh đặc biệt Đức Mẹ Maria được thể hiện trong thời gian khi Sứ thần Gabrien, trong ngày Truyền Tin, đã báo cho Đức Trinh Nữ biết Người sẽ làm Mẹ Chúa Cứu Thế. Đức Mẹ Maria đã thưa lời XIN VÂNG (FIAT) muôn đời ghi nhớ.

Quả thế, chính từ giây phút này, Đức Trinh Nữ Maria đã trở nên MẸ thể chất CHÚA KITÔ, đồng thời là MẸ THIÊNG LIÊNG của mọi thụ tạo là những chi thể huyền nhiệm Chúa Kitô, như Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo đã minh xác:

“Chúa Giêsu là Con Duy Nhất của Đức Mẹ Maria. Nhưng Mẹ là Mẹ Thiêng Liêng của mọi người được Chúa Kitô đến cứu chuộc. Người Con Mẹ sinh ra đó đã được Thiên Chúa đặt làm Trưởng Tử giữa muôn vàn anh chị em (xem Rm 8:29), đó là các tín hữu mà Mẹ đã cộng tác vào việc sinh hạ và giáo dục họ”. (Lumen Gentium số; Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo số 501)

83. Có thật Đức Maria là Mẹ Phổ Quát như các lời Tiên Tri đã báo không?

Rất xác thực là Đức Trinh Nữ Maria đã trở thành Người Mẹ Phổ quát theo ơn tiền định của Đức Mẹ và theo các lời Tiên tri liên quan đến việc đó. Những bằng chứng về điều này đã rất hiển nhiên.

A. MẸ ĐẤNG TẠO THÀNH

84. Làm sao chứng minh được Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ Thiên Chúa?
Thánh Kinh và Thánh Truyền đã cung cấp cho chúng ta mọi bằng chúng thiết yếu để chứng minh Đức Trinh Nữ MARIA thật là Mẹ THIÊN CHÚA.

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)