Giáo Lý về Đức Mẹ
 
 


THỂ HIỆN SỨ MỆNH ĐỨC MẸ MARIA

85. Thánh Kinh minh chứng thế nào về Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ Thiên Chúa?

Thánh Kinh Tân Ước nêu lên ba trường hợp sau đây:

1. Khi truyền tin cho Trinh Nữ Maria, Sứ Thần nói: “Thưa Trinh Nữ, đừng sộ, vì Trinh Nữ được đầy tràn ơn Chúa. Trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một Con Trai, Trinh Nữ sẽ đặt tên là GIÊSU. Ngài là Con Đấng Tối Cao…” (Lc 1: 30-32).

2. Khi bà Dì Elizabeth đáp lời chào thăm của Mẹ Maria:

“Ồ! Bởi đâu tôi được diễm phúc có Mẹ Chúa tôi đến thăm tôi!” (Lc1:43)

3. Khi Thánh Phaolô Tông Đồ dân ngoại nói với giáo dân:

“Đến thời chỉ định, Thiên Chúa đã sai Con mình đến, sinh bởi Người Nữ…” (Gal 4:4). “… Chúa Kitô về phần xác, đã sinh bởi các Tổ phụ Israel, nhưng Người là Thiên Chúa” (Rom 9:5).

Vì thế, mặc dầu Thánh Kinh không gọi một cách trực tiếp Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, nhưng một cách gián tiếp đã gọi Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ Chúa Kitô, mà Đức Giêsu Kitô chính là Thiên Chúa, cho nên Đức Trinh Nữ Maria đích thực là Mẹ Thiên Chúa.

Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo đã minh xác:

“Thánh Kinh gọi Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ Đức Kitô” (Jn 2:1; 19:25). Do tác động Chúa Thánh Linh, Đức Trinh Nữ Maria được xưng tụng: “Mẹ Chúa tôi” (Lc 1:43) ngay trước khi sinh Con. Đúng thế, Đấng mà Mẹ cưu mang làm người do Chúa Thánh Linh và trở thành Con Mẹ thật sự về thể xác, cũng chính là Con hằng hữu của Chúa Cha, là Ngôi Hai của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Giáo Hội đã tuyên xưng Đức Trinh Nữ Maria thực sự là MẸ THIÊN CHÚA (Theotokkos). (Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo số 495)

86. Thánh Truyền đã làm chứng Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ Thiên Chúa như thế nào?

Tất cả lưu truyền Kitô Giáo, từ các thánh Tông Đồ đến nay, đều công nhận chân lý trọng đại có nền tảng nay, như lịch sử Kitô Giáo đã chứng minh.

Các tín hữu tiên khởi vẫn tuyên xưng theo kinh Tin Kính các Thánh Tông Đồ: “Đức Maria là Mẹ Chúa Kitô Con Thiên Chúa hằng sống”. Thời thánh Hipôlytô (năm 215), các dự tòng được sát hạch trước khi lãnh Bí Tích Thánh Tẩy:

“Con có tin Đức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa, sinh bởi Chúa Thánh Linh và Đức Trinh Nữ Maria không?”

Trước Công Đồng chung Êphêsô, Thánh Grêgôriô Nazianzênô (+390) đã tuyên bố: “Nếu ai không tin Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ Thiên Chúa, hoặc quan niệm Đức Giêsu Kitô ra khỏi lòng Đức Mẹ Maria giống như cách sinh sản các đàn bà khác, vì Đức Kitô không có hai bản tính: kẻ đó là người rối đạo”. (Mariology Vol. 2, pp. 184-194)

Công đồng chung Êphêsô năm 431 đã tuyên bố:

Nếu ai không tin Đấng Emmanuel là Thiên Chúa thật và Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ Thiên Chúa vì đã sinh hạ Ngôi Hai mặc xác làm Người, kẻ đó bị vạ tuyệt thông”. (Florilegium Mariae tr. 155 số 5)

87. Chúng ta có thể xác quyết Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ Thiên Chúa theo ý nghĩa nào?

Chúng ta gọi Đức Trinh nữ Maria là Mẹ Thiên Chúa không phải là vì Người đã sinh ra bản tính Thiên Chúa, nhưng Đức Mẹ đã sinh hạ Đức Kitô trong bản tính nhân loại, mà Chúa Giêsu Kitô chính là Ngôi Hai của Ba Ngôi Chí Thánh, Ngài chính là Thiên Chúa, nên Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa.

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)