Giáo Lý về Đức Mẹ
 
 


THỂ HIỆN SỨ MỆNH ĐỨC MẸ MARIA

88. Một phụ nữ được trở nên Mẹ Thiên Chúa có xứng hợp không?

Chính lý trí bảo chúng ta rằng: một phụ nữ trở nên Mẹ Chúa Kitô, tức la mẹ Thiên Chúa là rất thích hợp. Do việc tiền định này mà sự khôn ngoan, công bằng và lòng nhân hậu của Thiên Chúa được gia tăng vinh dự.

89. Có Bè Rối nào phủ nhận chân lý trọng đại này không?

Có ít nhiều Bè Rối như bè Gnosticiô, bè Manikêô, bè Ariô và bè và bè Nestôriô đã phủ nhận chân lý này cách trực tiếp hoặc gián tiếp, tùy theo họ chối Thiên Tính hoặc Nhân Tính Chúa Giêsu Kitô. Ông Nestôriô trực tiếp phủ nhận chức Mẹ Thiên Chúa, vì ông chối Thiên Tính của Chúa Giêsu Kitô, nên đã bị vạ theo công thức tại Công Đồng Ephêsô (năm 431).

90. Đối với Đức Mẹ Maria, đâu là những hiệu quả chức Thiên Mẫu?

Đối với Đức Mẹ Maria, những hiệu quả của chức Thiên Mẫu thì nhiều lắm. Thức vậy, chức Thiên Mẫu đã cất nhắc Đức Mẹ Maria lên bậc cao trọng phi thường và đặt Mẹ vào chỗ cao nhất sau Thiên Chúa trong nấc thang vạn vật.

Bởi chức làm Mẹ Thiên Chúa, Đức Mẹ Maria đã vào trong lãnh vực Ngôi Hiệp (vì chính nhờ Đức Mẹ và trong Đức Mẹ, mà Ngôi Lời đã kết hợp cách Ngôi hiệp với nhân tính), là lãnh vực cao vượt trên mọi lãnh vực tự nhiên, siêu nhiên hay ân sủng.

Chính vì thế, các Giáo Phụ và các Văn gia Công Giáo hầu như không còn đủ lời ca tụng để làm vinh danh Đức Mẹ cho cân xứng. Sự cao sang của Đức Mẹ Maria chạm tới vô biên.

Sau đây, chúng ta hãy đọc đoạn văn của Cha Terrien ca tụng chức Mẹ Thiên Chúa, mà Cha Neubert đã thuật lại trong sách MẸ MARIA TRONG TÍN LÝ:

“Tước hiệu Mẹ Thiên Chúa chúng ta nghe đã quá quen tai, đến nỗi không còn để ý đến sự cao cả khôn lường của nó. Chúng ta hãy nghĩ đến một thụ tạo thuần túy nhân loại, một cô gái trẻ thuộc giống loài người, đã được chọn để thật sự làm MẸ THIÊN CÚA, thì chúng ta sẽ cảm thấy đầu óc choáng váng rồi!

“Ta cứ thử điểm hết một lượt các bậc thang những tạo vật ở tình trạng có thánh sủng, từ một em bé mới lãnh Bí Tích Thánh Tẩy, qua vô số linh hồn tầm thường, đến những linh hồn sốt sắng, đến các linh hồn thánh thiện, rồi tới các phẩm trật trên Trời, cho đến một vị bất kể là người hay Thiên Thần chiếm bậc cao nhất trong các tôi tớ Thiên Chúa. Lên cao tới mức này rồi, thì đây, còn một khoảng không gian mới mở ra trước mắt ta, nó vượt xa vô số kể, so với cái khoảng ta vừa đi qua, vì đây là khoảng cách từ một vị đầy tớ cao cả nhất của Chúa đi lên đến Mẹ Thiên Chúa. Vì “chức Mẹ Thiên Chúa chạm tới bên lề, tức là giáp ranh giới bản tính Thiên Chúa”.

“Các Thánh đã chiêm ngưỡng sự cao cả này, rồi dùng mọi tước hiệu, mọi hình dung từ, và so sánh đủ cách, cuối cùng vẫn thú nhận rằng tiếng nói nhân loại không thể nào diễn tả nổi, trí khôn loài người không thể hiểu thấu đáo sự cao trọng của Đức Mẹ Maria”. (Terrien, La Mère de Dieu. E. Neubert, Mẹ Trong Tín Lý tr. 46-47)

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)