Giáo Lý về Đức Mẹ
 
 


THỂ HIỆN SỨ MỆNH ĐỨC MẸ MARIA

B. MẸ CÁC THỤ TẠO

91. Tước hiệu Mẹ thiêng liêng của các thụ tạo có ý nghĩa gì?

Tước hiệu “Mẹ thiêng liêng của các thụ tạo” có ý nghĩa:

Đức Maria là Mẹ các Thiên Thần và Loài Người, vì tất cả là chi thể huyền nhiệm Chúa Kitô. Ngài là thủ lãnh của toàn thể.

92. Đức Trinh Nữ Maria làm Mẹ các Thiên Thần cách nào?

Đức Trinh Nữ Maria làm Mẹ các Thiên Thần ít là trong ý nghĩa này: Mẹ Maria đã cộng tác để sắm vinh quang tùy thể cho các Thiên Thần. Hơn nữa, một số đông các Thần học gia quả quyết rằng: Đức Maria cũng đã cộng tác để sắm cho các Thiên Thần cả ân sủng và vinh quang chủ yếu nữa. Vì ân sủng và vinh quang này đã ban cho các vị nhờ công nghiệp trung gian của Giêsu-Maria là chính trung tâm điểm mọi lãnh vực tự nhiên và siêu nhiên.

93. Như vậy Đức Trinh Nữ Maria có địa vị cao sang hơn các Thiên Thần ư?

(The Marian Catechism số 52 và 53)

Đúng thế, theo Thánh Kinh, Thiên Chúa đã tạo dựng con người kém hơn Thiên Thần, vì Thiên Thần không có xác thể, nhưng có trí khôn thông sáng và ý muốn thong dong, rất lanh lẹ hơn loài người.

Nhưng Đức Trinh Nữ Maria còn cao sang vượt trội trên chín Phẩm Thiên Thần, vì Mẹ được Thiên Chúa ban muôn vàn đặc ân như đặc ân làm Mẹ Ngôi Hai Thiên Chúa. Chúa còn yêu thương Đức Mẹ Maria hơn hết tất cả các Thiên Thần và nhân loại. Vì thế Thiên Chúa đã ban cho linh hồn Đức Mẹ nhiều ơn phúc hơn các Thiên Thần và loài người.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)