Giáo Lý về Đức Mẹ
 
 


THỂ HIỆN SỨ MỆNH ĐỨC MẸ MARIA

94. Tước hiệu “Mẹ thiêng liêng của nhân loại” nghĩa là gì?

Tước hiệu “Mẹ thiêng liêng của nhân loại” có nghĩa:

Đức Mẹ Maria đã cộng tác với Chúa Giêsu như người Mẹ, để tái sinh chúng ta trong đời sống siêu nhiên của ân sủng đã bị mất vì tội lỗi.

95. Tìm đâu được bằng chứng để chứng minh Đức Trinh Nữ Maria thật là Mẹ thiêng liêng của nhân loại?

Các bằng chúng để chứng minh Rất Thánh Trinh Nữ Maria thật là Mẹ thiêng liêng của nhân loại được rút ra từ Thánh Kinh và Thánh Truyền.

96. Thánh Kinh minh chứng Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ thiêng liêng của nhân loại như thế nào?

Thánh Kinh chứng minh chân lý này dựa vào nguyên lý mà Thánh Phaolô đã nhấn mạnh, đó là sự sáp nhập chúng ta cách thiêng liêng vào Chúa Kitô, nhờ đó chúng ta hợp thành một với Ngài, trở nên một nhiệm thể duy nhất. Mà các chi thể cũng như đầu được cưu mang và sinh hạ bởi cùng một người Mẹ. Như vậy tất cả mọi người với tư cách là chi thể huyền nhiệm Chúa Kitô, đều được cưu mang và sinh hạ bởi Đức Trinh Nữ Maria. Họ được cưu mang cách huyền nhiệm trong ngày Truyền Tin lúc Đức Maria cưu mang thân xác Chúa Giêsu và được sinh hạ trên đồi Calvariô lúc Chúa Giêsu ly trần. Chính giây phút này Chúa Giêsu Kitô, theo thánh ý Đức Chúa Cha, đã hoàn tất công việc cứu chuộc nhân loại được khởi đầu từ Nazareth với lời XIN VÂNG (FIAT) của Đức Mẹ Maria. Vì thế, trên đồi Calvariô trước khi tắt thở, Chúa Giêsu Kitô đã long trọng và công khai tuyên bố chức Từ Mẫu Thiêng Liêng Phổ Quát của Đức Trinh Nữ Maria bằng những lời trang trọng: “Đây Là Con Của Mẹ”; “Đây Là Mẹ Của Con” (Jn 19:27).

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)