Giáo Lý về Đức Mẹ
 
 


THỂ HIỆN SỨ MỆNH ĐỨC MẸ MARIA

100. Thiên Chúa ban cho Đức Trinh Nữ Maria trở nên Mẹ Thiêng Liêng của nhân loại, điều đó có thích hợp không?

Thiên Chúa đã làm cho Đức Trinh Nữ Maria trở nên Mẹ Thiêng Liêng của nhân loại là điều rất thích hợp.

Trật tự siêu nhiên cũng như trật tự tự nhiên, cả hai đều phát xuất từ thượng trí Thiên Chúa. Với sự không ngoan tuyệt vời, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một người mẹ trong lãnh vực tự nhiên, thì trong lãnh vực siêu nhiên Ngài cũng ban cho chúng ta một Người Mẹ, điều đó thật là chính đáng, vì rất cần thiết cho chúng ta trong mọi phút giây của cuộc sống.

101. Giáo Hội Công Giáo có thể hiện hữu mà không cần có Đức Trinh Nữ Maria không? (The Marian Catechism số 105)

Như chúng ta đã biết: Yêu Giáo Hội là yêu Đức Maria, và ngược lại, vì lẽ rằng cái này không thể hiện hữu nếu không có cái kia. Tại Nhà Tiệc Ly, Giáo Hội đã kết hợp với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Chúa Kitô và các anh em Ngài. Giáo Hội sẽ không được nhắc đến nếu không bao gồm Đức Trinh Nữ Maria Mẹ của Chúa chúng ta cùng một trật với các anh em Ngài.

Đức Maria Mẹ Giáo Hội. Giáo Hội là Gia đình của Thiên Chúa, là Dân Chúa, là Nước Thiên Chúa và là Mình Mầu Nhiệm Chúa Kitô, tất cả các danh hiệu đó là hình ảnh Giáo Hội. Chính Thiên Chúa đã định rằng Chúa Kitô sẽ không hiện hữu nếu không có Đức Mẹ Maria, nên cũng không có Giáo Hội.

102. Đức Mẹ Maria có tham dự ngày khai sinh Giáo Hội không ? (The Marian Catechism số 106)

Chắc hẳn có. Ngày Lễ Hiện Xuống là ngày khai Sinh Giáo Hội. Giáo Hội là Mình Mầu nhiệm Chúa Kitô, là Cây nho và Ngành Nho, gồm có ĐẦU, LINH HỒN, và CÁC CHI THỂ. CHÚA GIÊSU KITÔ là ĐẦU, CHÚA THÁNH THẦN là LINH HỒN Giáo Hội, Cộng Đoàn Dân Chúa là CÁC CHI THỂ.

Ngày khai sinh Giáo Hội chỉ được hoàn thành trong ngày Lễ Hiện Xuống khi Chúa Thánh Thần linh giáng trên Giáo Hội dưới hình lưỡi lửa (xem. Act 2:3-4). Lúc đó có Đức Mẹ Maria hiện diện. Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo Hội đã hiện diện lúc Giáo Hội khai sinh.

Chúa Thánh Linh đã bao trùm Đức Mẹ khi ĐẦU của Giáo Hội là Đức Giêsu Kitô được nhập thể, thì khi toàn thể Giáo Hội được khai sinh trong ngày Lễ Hiện Xuống, Chúa Thánh Linh cũng bao trùm Đức Mẹ Maria một lần nữa.

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)