Giáo Lý về Đức Mẹ
 
 


THỂ HIỆN SỨ MỆNH ĐỨC MẸ MARIA

103. Ngoài tước hiệu Mẹ Thiên Chúa và Mẹ Nhân Loại, Đức Trinh Nữ Maria còn được xưng tụng bằng tước hiệu nào khác liên quan tới Cộng Đồng Dân Chúa?

Còn hai tước hiệu sau đây: Bà Evà Mới và Mẹ của Giáo Hội.

Sách Giáo Lý Công Giáo đã đề cập đến Tân Evà như sau:

“Sau khi sa ngã, con người đã không bị Thiên Chúa bỏ rơi, trái lại Ngài đã kêu gọi con người, và một cách bí nhiệm, Ngài đã loan báo cuộc chiến thắng sự ác và đã nâng con người dậy. Đoạn sách Sáng Thế Ký này đã được gọi là “Tiền Phúc Âm” hay là “ Phúc Âm Nguyên Thuỷ, “vì loan báo đầu tiên về Đức Kitô Cứu Thế, và về cuộc chiến thắng sau cùng của một người trong các con cháu người nữ ấy. (Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo số 410)

“Đàng khác, nhiều Giáo Phụ và Tiến Sĩ Giáo Hội đã nhận ra Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Chúa Kitô, là bà TÂN EVÀ trong người phụ nữ đoạn Tiền Phúc Âm này loan báo”.

“Mẹ Maria là người đầu tiên theo cách thế duy nhất được hưởng nhờ cuộc chiến thắng của Chúa Kitô, là Adam Mới, đối với tội lỗi”. (Giáo Lý Giáo Hội công Giáo số 411)

104. Giáo Hội Công Giáo tôn vinh Đức Maria là MẸ GIÁO HỘI như thế nào?

Ngày 21 tháng 11 năm 1964 kết thúc khoá họp III Công Đồng Chung Vaticanô II, Đức Thánh Cha Phaolô VI đã công khai tuyên bố: “ĐỨC TRINH NỮ MARIA LÀ MẸ GIÁO HỘI”, đây là tước hiệu mới, Đức Thánh Cha tôn vinh Đức Mẹ trong cuối thế kỷ XX này.

Sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo cũng đã đề cập đến tước hiệu này như sau:

“Sau khi nói về chức vụ của Đức Trinh Nữ Maria trong mầu nhiệm Chúa Kitô và Chúa Thánh Linh, nay cần phải xem xét địa vị của Đức Mẹ trong mầu nhiệm Giáo Hội”.

“Đức Trinh Nữ Maria được nhìn nhận và tôn vinh là Mẹ đích thực của Thiên Chúa và của đấng Cứu Thế, Đức Mẹ Maria cũng thực sự là Mẹ các Chi Thể Chúa Kitô, vì Mẹ đã cộng tác bằng Đức Ái để sinh ra các tín hữu trong Giáo Hội là những Chi thể của ĐẦU này” (Lumen Gentium 53). “Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ của Chúa Kitô và là Mẹ Giáo Hội”. (Giáo Lý Giáo Hội Công giáo số 963)

105. Tình Mẫu Tử của Đức Mẹ Maria đối với Giáo Hội như thế nào?

Vai trò của Đức Mẹ Maria đối với Giáo Hội gắn liền với sự hiệp nhất của Đức Mẹ với Chúa Kitô và xuất phát từ đó. Sự hiệp nhất của Đức Mẹ Maria đối với Con mình trong công cuộc cứu độ thật rõ ràng từ lúc Mẹ cưu mang Chúa cách trinh tuyền, cho tới khi Ngài chết. Sự hiệp nhất này đã đặc biệt tỏ rõ vào giờ khổ nạn của Chúa Kitô.(Giáo Lý Giáo Hội Công Giáosố 964)

“Sau khi Con mình về trời, Đức Mẹ Maria đã trợ lực Giáo Hội sơ khai bằng những lời cầu nguyện của mình. Hội họp với các Tông Đồ và mấy phụ nữ khác, người ta thấy Đức Mẹ Maria đã cầu nguyện kêu xin Chúa Thánh Linh hiện xuống, Đấng đã che phủ Mẹ dưới bóng Ngài trong ngày truyền tin”.(Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo số 965)

“Sau khi hoàn tất cuộc đời dương thế, Đức Mẹ Maria đã được rước về Trời cả hồn xác với Chúa Giêsu Con Mẹ. Ở trên trời vai trò của mẹ trong việc cứu độ không chấm dứt. Mẹ vẫn tiếp tục cầu bầu để đem lại cho chúng ta những ân huệ, giúp chúng ta được phần rỗi đời đời. Với tình Mẹ hiền, Đức Trinh Nữ Maria hằng săn sóc những anh chị em của Chúa Kitô, Con chí ái Mẹ, đang lữ hành trên dương thế và đang gặp bao nguy hiểm thử thách, cho đến khi họ đạt tới hạnh phúc Quê Trời”. (Hiến Chế Tín Lý về Giáo Hội số 59 và 62)

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)