Giáo Lý về Đức Mẹ
 
 


THỂ HIỆN SỨ MỆNH ĐỨC MẸ MARIA

126. Thánh Truyền và Quyền Giáo Huấn của Giáo Hội đã dạy thế nào về việc Đức Mẹ Maria là Đấng Ban Phát mọi Ân Sủng Thiên Chúa?

Thánh Truyền từ thời các Tông Đồ và về sau là Quyền Giáo Huấn của Giáo Hội đều công nhận việc Thiên Chúa đã thiết định mọi ân ban từ Ngài xuống nhân loại đều qua Đức Trinh Nữ Maria:

Như Đức Thánh Cha Lêo XIII nhắc lại lời xác quyết của Thánh Phêrô Đamianô (1007-1072):

“Nguồn ơn phúc của Thiên Chúa trào đổ xuống nhân loại qua một chiếc máng là Đức Trinh Nữ Maria” (Florilegium Mariae Tr. 443).

Và Thánh Bênađô đã tuyên bố: “Tất cả các Ơn phúc, Nhân đức và Hồng ân Chúa Thánh Linh ban xuống, đều do Đức Mẹ Maria phân phát: Người muốn ban cho ai nhiều hay ít và lúc nào tùy ý Mẹ”.(Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria tr. 96)

127. Việc Thiên Chúa đặt Đức Trinh Nữ Maria làm Đấng Ban Phát các Ân Sủng có thích đáng không?

Đối với Thiên Chúa có thể không việc nào thích đáng hơn việc đặt Đức trinh Nữ Maria làm Đấng Ban Phát các Ân Sủng, bởi vì việc đó phát xuất từ tước hiệu Đồng Công Cứu Chuộc và làm Mẹ Thiêng Liêng nhân loại.

Sau khi cộng tác vào việc thủ đắc mọi Ân Sủng do ơn Cứu Chuộc, cũng rất chính đáng để Đức Maria cộng tác vào việc tăng triển đời sống siêu nhiên nơi toàn thể và từng người bằng việc ban phát cho họ từng Ân Sủng và hết mọi Ân Sủng Thiên Chúa.

F. NỮ VƯƠNG VŨ TRỤ

128. Đâu là hiệu quả thứ hai do sứ mệnh cao cả của Đức Trinh Nữ Maria?

Hiêu quả thứ hai của sứ mệnh cao cả Đức Mẹ Maria là Vương Quyền, bởi vì sứ mệnh của Người không những có tính cách Trung Gian, mà thiết yếu còn có tính cách Nữ Hoàng nữa. Là Mẹ Thiên Chúa và Đấng Trung Gian nhân loại, Đức Mẹ Maria không thể không là Nữ Vương Vũ Trụ.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)