dongcong.net
 
 


Đặc Ân Rạng Ngời
CỦA ĐỨC MẸ MARIA
NHỮNG ĐẶC ÂN RẠNG NGỜI
CỦA ĐỨC MẸ MARIA

134. Thiên Chúa có ban nhiều Đặc Ân riêng biệt cho Đức Mẹ Maria vì sứ mệnh lạ lùng của Người không?

Những Đặc Ân Thiên Chúa đã ban cho Đức Trinh Nữ Maria vì sứ mệnh lạ lùng của Người thật sự có rất nhiều và rất đặc biệt.

135. Những Đặc Ân đó là gì?

Có những Đặc Ân liên quan đến linh hồn Đức Mẹ Maria, có những Đặc Ân hướng về thân xác Đức Mẹ. Lại có những Đặc Ân liên quan đến cả xác lẫn hồn Đức Mẹ Maria.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)